PRV 1.2.3

Praktijkvoering
DA1 
les1.2.3
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Praktijkvoering
DA1 
les1.2.3

Slide 1 - Slide

Lesindeling
 • Leerdoelen
 • Uitleg werkstuk -->  zie document CL 
 • Geen theorietoets deze periode 
 • De taken van de doktersassistent
 • De dagindeling van een huisartsenpraktijk
 • Werken aan de opdracht: folder, presentatie, werkstuk 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 
Aan het eind van deze les weet je:
 • Wat de wet WGBO inhoudt
 • Wat de taken van de doktersassistente zijn
 • Weet je hoe een dagindeling van een huisartsenpraktijk er uit kan zien
 • Weet je welke opdracht je moet maken

Slide 3 - Slide

WGBO

Slide 4 - Mind map

WGBO
 • Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
 •  WGBO; informatieplicht:
 • Wat houdt de behandeling in
 • Wat is het doel
 • Wat zijn de risico’s
 • Welke bijwerkingen zijn er
 • Zijn er alternatieven (andere behandelwijzen)
 • Hoe is het vooruitzicht voor de patiënt

Slide 5 - Slide

Wat zijn taken van de DA

Slide 6 - Mind map

Taken kunnen zijn: 
 • Telefoon/triage
 • Spreekuur
 • Administratie: verwijzingen, post, verzekeringen, verhuizingen, etc.
 • Herhaalmedicatie
 • Oproepen
 • Griepspuiten
 • Etc.  

Slide 7 - Slide

Waar denk je aan
bij een dagindeling HA

Slide 8 - Mind map

Een dagindeling kan zijn:
 • 7.45 Opstarten praktijk: computers, lichten, kamers
 • 7.55 Gezamenlijke dagstart
 •  8-10.15 Spreekuur HA, DA, POH
 • 10.30-10.45 Koffiepauze
 •  10.45-11.00 Overleg/overdracht Huisarts-Assistente
 • 11-12 Visites huisarts/POH - Assistente urine onderzoek/kamers/wachtkamer/afwas

Slide 9 - Slide

12-12.30 PAUZE
12.30-13.00 Vragen/overleg huisarts
13.00-15.30 Spreekuur assistente/telefoon/administratie
15.30-15.45 Theepauze
15.45-17.00  Administratie/voorbereiden volgende dag

Slide 10 - Slide

Let wel:
 • Iedere praktijk doet het op zijn eigen manier
 • Iedere huisarts heeft zijn/haar voorkeuren
 • Vaak zijn de taken per dag of per dagdeel verdeeld
 • Zo doe je nooit de hele week hetzelfde
 • Flexibiliteit: help elkaar waar nodig! 

Slide 11 - Slide

wat is een inloopspreekuur?

Slide 12 - Mind map

wat zijn de nadelen van een inloopspreekuur?

Slide 13 - Mind map

Wat is triage en
waarom is dat belangrijk?

Slide 14 - Mind map

Wat is een telefonisch spreekuur?

Slide 15 - Mind map

Wat zijn voordelen/nadelen van een telefonisch spreekuur?

Slide 16 - Mind map

Op welke manier kan men medicatie herhalen bij de huisarts?

Slide 17 - Mind map

Leerdoelen 
Aan het eind van deze les weet je:
 • Wat de taken van de doktersassistente zijn
 • Weet je hoe een dagindeling van een huisartsenpraktijk er uit kan zien
 • Weet je welke opdracht je moet maken

Slide 18 - Slide

Huiswerk

 • Lezen: Professionele communicatie en beroepshouding hfst 1.2 en 1.3
 • Inleiding in de gezondheidszorg H1.13
 • PCB hfst 3.8.1

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide