module 4 plan maken

1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

beginsituatie vaststellen
Probleem, behoefte, ondersteuningsvraag
 Beginsituatie vaststellen
Doelen formuleren
Plan maken en uitvoeren
Evaluatie
Methodische cyclus

Slide 2 - Slide

Werken met PES

Slide 3 - Slide

Formuleer een leerdoel?
S=Specifiek ( Wat is je doel)
M=Meetbaar ( Hoeveel ga je doen?Hoe kan je dit meten?Wat is het resultaat?)
A=Acceptabel ( sta jij achter het doel?
R=Realistisch (Is het haalbaar)
T=Tijdsgebonden


Slide 4 - Slide

Bedenk een doel bij zelfzorg activiteit

Slide 5 - Open question

Wat heb je nodig bij het vaststellen van de beginsituatie?
A
Het sociale netwerk van de cliënt
B
Hoe de financiering is geregeld
C
Achtergrondinformatie van de cliënt
D
Eerst weten wat de organisatie kan bieden

Slide 6 - Quiz

Hoe zet je de Pes methode in en wanneer?

Slide 7 - Open question

Wat is stap 4 uit het methodische stappenplan?
A
Evaluatie
B
Probleem, behoefte en ondersteuningsvraag
C
Plan maken en uitvoeren
D
Beginsituatie vaststellen

Slide 8 - Quiz

Stappen van instructie
Beginsituatie wat weet de cliënt?
Doelstelling waar wil je naar toe?
Kerninstructie wat vertel ik, wat laat ik de cliënt zelf uitzoeken?
Voordoen, samen doen, nadoen werk ik kleine stappen
Instructiemateriaal heb je een stappenplan of oefenmateriaal nodig? 
Evaluatie heb jij je doel bereikt? 

Slide 9 - Slide

Stap 1:
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

info verzamelen
Vaststellen behoeften
Doelen formuleren
Plan maken
Plan uitvoeren
Evalueren

Slide 10 - Drag question

2. In dit plan staan de doelen, de middelen en materialen waarmee de doelen bereikt kunnen worden, de activiteiten en wanneer de doelen bereikt moet zijn.

Welk plan is dit?
A
Organisatieplan
B
Beleidsplan
C
Kwaliteitsplan
D
SMART plan

Slide 11 - Quiz

Waarom plannen?
  • Een goede planning kan je helpen bij het leren en bij het voorbereiden van bijvoorbeeld toetsen, opdrachten of bereiken van een doel.
  • Met een planning creëer je overzicht en rust voor jezelf.
  • Een planning kan motiverend werken -> je ziet precies welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken.
  • Een planning verhoogt je discipline.
  • Een planning kan jou iets over jezelf leren: hoe ga jij met afspraken om?

Slide 12 - Slide

Activiteitenplan
Volgens de methodische cirkel
1. Beginsituatie
2. Doelen formuleren
3. Plan voorbereiden
4. Plan uitvoeren
5. Evalueren

Slide 13 - Slide

Activiteitenplan, middelen en materialen/ beheer en rapporteren

Slide 14 - Slide

Wat is nu een activiteitenplan?
Een methodische manier van werken

Slide 15 - Slide

Wat moet er in een activiteitenplan komen?

Slide 16 - Open question

Bij de activiteit: een ketting maken is de ketting zelf een....
A
Proces
B
Observatie
C
Product
D
Activiteitenplan

Slide 17 - Quiz

Planmatig werken

Voordat je begint -> 6 W-vragen:

1. Wat is het probleem?

2. Wie heeft het probleem?

3. Wanneer is het probleem ontstaan?

4. Waarom is het een probleem?

5. Waar doet het probleem zich voor?

6. Wat is de aanleiding?

Slide 18 - Slide

Opdracht
  • Opdrachtenboek pagina 53 Casus Frank opdracht 1 en opdracht 3 voor 8 maart 2021 17 uur op cumlaude plaatsen

Slide 19 - Slide