Bewegingsonderwijs Bijeenkomst 2

Bewegingsonderwijs/ Brede context
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BewegingsonderwijsHBOStudiejaar 4

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Bewegingsonderwijs/ Brede context

Slide 1 - Slide

gewoon een leuk plaatje. Over buitenspelen
Taal
- Verras, loop rond met een kaartje, op teken, zoek elkaar op, beschrijf het woord, de ander moet het raden. Daarna wisselen en vervolgens als het tijd is weer door het lokaal lopen.
- Ophalen voorkennis, de kaartjes zijn beschreven met begrippen die de leerlingen al eerder gehad hebben en zouden moeten weten.
- Doel, je kunt de woorden, zonnebrand, strandbal, muien, zonnebril, hittegolf in een zin gebruiken en kan de betekenis van deze worden uitleggen. 

Slide 2 - Slide

30 seconds kaartjes
Belang van Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid. Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. (PO Raad, 2023)

1. Gezondheid
2. Cognitieve ontwikkeling
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
4. Motorische vaardigheden en een leven lang bewegen
5. WelbevindenSlide 3 - Slide

This item has no instructions

Starten met bewegen
Springtouwen

Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid.

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
(PO Raad, 2023)

Slide 4 - Slide

Springtouwen:
Korte intro op springtouwen d.m.v korte vormpjes die aangeboden kunnen worden in de pauze. Rekening houden met de intensiteit.

Touw neerleggen en opgooien en opvangen
Touw opvangen onder je voeten en op je tenen staan en weer over je heen gooien
Touwtje springen met tussenhup
Touw opvangen onder je voeten en truc uitvoeren, knieholtje, voet omheendraaien andere hand achter je hoofd langs en overheen stappen 
Touwtje springen met wijd en sluit
Arm hoog en arm tussen je benen. Draaien om jezelf heen. 
Springen dubbel 
Benen wijd en touw gekruist op de grond door je benen halen en overheen springen 

Dansmemory 
Beroependans 

Treffrisbee ipv iemand is hem niemand is hem

Herhaling les 1
Opening aandacht creëren   
Kijken naar een spelvorm, hoe doen we dat?
Uitleg van een spel, welk ezelsbruggetje?
Soorten tikspelen
Organisatievormen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

 • Ten aanzien van arrangement ​

 • Ten aanzien van regelingen​

 • Ten aanzien van reflecteren

Slide 6 - Slide

Reguleringsdoelen zijn de belangrijkste doelen voor onze studenten. Reguleringsdoelen zorgen ervoor dat de docent zich bezig kan houden met lesgeven.

Arrangement: Student leert de kinderen aan om zelf het arrangement te herstellen, daardoor kunnen de kinderen opnieuw het spel spelen zonder inbreng van de docent 

Regelingen: Zelfde idee alleen dan op alle regels van het spel, denk ook aan wisselen van tikker. 

Reflecteren: Kinderen aanleren om zelf het spel moeilijker te maken. Bijvoorbeeld verder weg gaan staan.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Cluster les

Slide 8 - Slide

hoe kun je een speelzaal indelen en klaarzetten. Niet elke keer opnieuw nadenken. Een keertje maken, jaren plezier van.
Cluster les

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Methodeles les 2x klaarzetten
Reguleringsdoelen 
Ten aanzien van arrangement
 ​ 
​ 
Ten aanzien van regelingen​ 


​ 
Ten aanzien van reflecteren


(onder leiding) een veilig bewegingsarrangement helpen inrichten​ 
herstellen en aanpassen van het arrangement
handelen volgens afgesproken regels​ 
afspraken maken over team- en groepsindeling​ 
verdelen en wisselen van taken en functies​ 
hulpverlenen bij een activiteit
reflecteren over het eigen (bewegings)handelen en reflecteren over de activiteit​ 
een inschatting maken van eigen bewegingsmogelijkheden​ 
stimuleren en coachen van anderen (op basis van eenvoudige beoordelingsprincipes)

Slide 10 - Slide

twee groepen maken van de klas, eentje van van Gelder, eentje blauwe map. Lessen nog uitzoeken (niet les 2 en 5, zie les 3).
Klaarzetten
Van te voren nadenken, wat waar en waarom, welke spullen zijn er. Hoe kan ik het toch neerzetten ondanks dat ik sommige dingen niet heb.
In het groepje spelen/nadenken wat de reguleringsdoelen zijn. Ook aan elkaar laten zien. Een activiteit uitleggen aan de ander groep. PAD
Energizer / beweegtussendoortje
Verdeel de groep in 4-en

Voer een beweegtussendoortje uit

Maak eventueel gebruik van de literatuur

Slide 11 - Slide

literatuur, neerleggen op het 'kantoor' Staan in de kast.
Beweegsituatie aanpassen
 • Loopt het

 • Lukt het

 • Leeft het


 • Hoe loopt de lesorganisatie
 • Zijn de regels duidelijk en volgen ze deze op
 • Lukt de bewegingsactiviteit
 • Zijn er mogelijkheden tot bieden van leerhulp
 • Belevingsaspect 
 • Positieve gevoelens ervaren tijdens deelname

Slide 12 - Slide

Loop't 
Is de lesorganisatie zo dat de kinderen de looproute actief kunnen volgen 
Luk't
Zijn de bewegingen die de kinderen moeten doen haalbaar
Leer't 
Wat kunnen we de kinderen voor leerhulp bieden om ze beter te maken in bewegen
Doelspelen
3 vakken
- Doelspel 
PAD-Uitleg

1 -->  Voetbal
2 --> Pylon omgooien
3 --> Eigen inbreng
Naast PAD ligt het accent op reguleringsdoelen

Slide 13 - Slide

Brede context, wat gebeurt er allemaal op het schoolplein.
Voetbal, 11-11 wat verwacht je etc.
vlaP. Plezier, deelnemen aan het spel.
Voorbeelden:
Knotshockey
Voetbal
Trefbal 
Basketbal 
Chaosdoelenspel 
Raak en haal 
etc.
Uitleg geven aan elkaar. PAD. Inc reguleringsdoelen. Basis om tot bewegen te komen.

Bij doelspelen gaat het om allerlei activiteiten waarbij één partij probeert (d.m.v. overspel) in het bezit van de bal te blijven en/of langs de tegenpartij in het doel te gooien. De tegenpartij probeert de bal te onderscheppen of de bal bij het doel tegen te houden.
Bij de uitwerking van het onderdeel doelspelen worden drie bewegingsthema's onderscheiden, namelijk keeperspelen, lummelspelen en aangepaste sportspelen.
Zelfdeterminatietheorie  
Verbondenheid
Competentie
Autonomie

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Pas aan pas aan pas aan
VLAP
PAD
Reguleringsdoelen
Schoolplein

Pas het zo aan dat het steeds meer voldoet aan VLAP 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions