Pluriforme samenleving 2

Cultuur?
1 / 25
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Cultuur?

Slide 1 - Slide

Cultuur is
De normen, waarden en gewoonten van mensen in een bepaalde groep of samenleving

Slide 2 - Slide

Dominante cultuur?

Slide 3 - Slide

Dominante cultuur is 
De normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een groep.


Slide 4 - Slide

Je kunt dus zeggen dat de Nederlandse cultuur de dominante cultuur is in Nederland, maar wat hoort bij de Nederlandse cultuur?

Slide 5 - Slide

Nederlandse cultuur

Slide 6 - Open question

Subculturen
de cultuur (de normen, waarden en gewoonten) van een kleinere groep mensen in je samenleving

Slide 7 - Slide

Subculturen
- geloof
- muziek
- werk
- politiek
- woonplaats
-  migratie-achtergrond (etnische subculturen)

Slide 8 - Slide

Cultuur verandert per
- groep
-tijd
- plaats

Slide 9 - Slide

Normen die per groep anders zijn?

Slide 10 - Slide

Normen die per plaats anders zijn?

Slide 11 - Slide

Normen die in de tijd veranderd zijn?

Slide 12 - Slide

Hokjesdenken
mensen in hokjes stoppen
mensen een etiket opplakken

Slide 13 - Slide

Vooroordeel

Slide 14 - Slide

Vooroordeel
Een oordeel over iemand of iets, zonder dat je de feiten of de persoon kent.

Slide 15 - Slide

Stereotype
Een overdreven en ongenuanceerd beeld van een groep mensen

Slide 16 - Slide

Ze is dik, dus ze vreet elke dag patat
A
vooroordeel
B
stereotype

Slide 17 - Quiz

Surinamers komen altijd te laat
A
vooroordeel
B
stereotype

Slide 18 - Quiz

Hij is Surinamer, dus hij komt vast te laat
A
vooroordeel
B
stereotype

Slide 19 - Quiz

Die Marokkaan heeft vast een djonko voor me
A
vooroordeel
B
stereotype

Slide 20 - Quiz

Nederlanders zijn gierig
A
vooroordeel
B
stereotype

Slide 21 - Quiz

Discriminatie

Slide 22 - Slide

Discriminatie is 
een onterecht verschil maken in de behandeling van mensen

Slide 23 - Slide

Discriminatie vanwege
- Culturele achtergrond
- Uiterlijk
- Sekse
- Seksuele geaardheid
- Leeftijd
- Geloof

Slide 24 - Slide

Discriminatie vanwege
- Culturele achtergrond               RACISME
- Uiterlijk                                                          
- Sekse  (m/v)                 SEKSIMSME
- Seksuele geaardheid
- Leeftijd
- Geloof

Slide 25 - Slide