klas 2 §2.6 Stad in de steigers

§2.6 Stad in de steigers
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

§2.6 Stad in de steigers

Slide 1 - Slide

Planning
- Herhaling §2.5
- Leerdoelen §2.6
- Uitleg
- Opdrachten maken

Slide 2 - Slide


Welk begrip hoort bij de afbeelding?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 3 - Quiz

Leerdoelen
- Je weet met welke maatregelen je de stad weer aantrekkelijk kunt maken.

- Je begrijpt waarom grote steden veel mensen uit de randgebieden van Nederland aantrekken.

- Je kunt met hulp van kaarten de veranderingen in de Nederlandse stad beschrijven.

Slide 4 - Slide

Urbanisatie → grote agglomeraties en stedelijke gebieden.
A
goed
B
fout

Slide 5 - Quiz

Hoe maakt gemeente stad weer aantrekkelijker?
Open plekken opvullen.
Bijvoorbeeld verlaten industrie- en haventerreinen
De stad gaat op de schop

Slide 6 - Slide

Renoveren

Slide 7 - Slide

Saneren
Van Ostadestraat
Schilderswijk, Den Haag

Slide 8 - Slide

Nieuwbouw
Ceramique, Maastricht

Slide 9 - Slide

Vinex-wijk

Slide 10 - Slide

Van probleemwijk naar prachtwijk
  • Probleemwijken zijn wijken waar zich problemen voordoen. Vaak wonen hier mensen met een laag inkomen en een niet-westerse achtergrond. Zij wonen gescheiden van de andere stadsbewoners, dit heet: segregatie

Wat doet de gemeente? 
- Verbeteren van woningen, woonomgeving, straten en pleinen / parkjes.
- Ondersteuning buurtwinkeltjes, cafés en buurthuizen.
Door al deze maatregelen hoopt de overheid dat de wijk niet verder afglijdt en echt een onderdeel van de stad wordt.

Slide 11 - Slide

Grote steden beleven comeback
De maatregelen om de stad weer aantrekkelijk te maken lijken succesvol. Vanaf 2005 stopt de leegloop van de grote steden, door drie redenen:

1. Steeds vaker blijven studenten in de stad waar ze hebben gestudeerd en stichten er een gezin;
2. Er vindt een flinke instroom plaats van migranten uit de EU;
3. Vooral jonge mensen trekken naar de stad. Daar is werk en zijn voorzieningen.
Deze 'comeback' van de stad, wordt: re-urbanisatie genoemd (de westerse stad wordt een aantrekkelijke woonplaats en de bevolking neemt weer toe (na 2000)).

Slide 12 - Slide

Welk begrip past bij deze foto?
A
jaren '60
B
jaren '70 en '80
C
Vinex
D
19e eeuwse wijk

Slide 13 - Quiz

2.6 Nederland: stad in de steigers
Renovatie: Het opknappen van huizen. De huizen worden duurder/de huur stijgt.
Sanering: Het afbreken van huizen en wijken en ze vervangen door nieuwbouw. 
Vinex-wijken: Een nieuw stadsdeel dat tegen de oude stad aan is gebouwd.
Nieuwbouw: op open plekken.

Slide 14 - Slide

Welk begrip past bij agglomeratie?
A
urbanisatie
B
suburbanisatie
C
reurbanisatie

Slide 15 - Quiz