Plastic Soep Helden Introductie les

1 / 49
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Voorstellen:

Wie ben ik ?
Wat is STT?
Uitleg komende lessen

Optioneel spel:

duo's --> Welk duo heeft als eerste 10 verschillende stukken plastic gevonden. 
1

Slide 2 - Video

Santo Domingo kust

00:15
50 kilo plastic per meter kustlijn in 2040  


Slide 3 - Slide

Als we niks doen dan word komt er in 2040
2x meer plastic productie
3x meer plastic lekkage in de oceaan
4x meer plastic totaal in de oceaan

 1. Check in
 2. Lesson up uitleg
 3. Plastic keten
 4. Plastic soep
 5. Micro plastics met quiz

Wat gaan we doen?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Keuzes
Emotioneel
Ik ben het er mee eens vanuit een gevoel
Rationeel
Ik ben het er mee eens en ik heb hier "rationele argumenten" voor

Slide 6 - Slide

https://elbd.sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren/ 
Check in! 
Stelling

Plastic op de grond gooien en laten liggen is OK.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Smartboard
Mee eens - Hoofd
Ik ben het er mee eens en ik heb hier "rationele argumenten" voor
Mee eens - Hart
Ik ben het er mee eens vanuit een gevoel. 
Tegen - Hart
Ik ben het er niet mee eens vanuit een gevoel. 
Tegen - Hoofd
Ik ben het er niet mee eens en ik heb hier "rationele argumenten" voor

Slide 8 - Slide

gevoelsoverwegingen en rationele overwegingen geen tegenstellingen zijn, maar verschillende
uitingsvormen van wat er in je hoofd afspeelt. 

 Ik ga je een aantal situaties voorleggen, keuzes geven, waarbij ik graag wil weten
wat jij zou doen en op basis van welke overwegingen. Als je een antwoord weet, wil ik je vragen bij
jezelf na te gaan of je tot dit antwoord bent gekomen op basis van rationele overwegingen (feiten,
logische argumenten) of op basis van gevoelsmatige argumenten (gevoelens, intuïtieve
gedachtes).

Nadat de leerlingen hun eerste keuzes
hebben toegelicht, wordt hen gevraagd zich, alleen of in kleine groepjes, te verplaatsen naar een
andere positie en ook die te verwoorden. Doel is dat ze eraan wennen verschillende typen overwegingen te verwoorden en serieus te nemen.
 Doordat ze niet direct gedwongen worden hun standpunt te verdedigen, zoals in een debat, is er meer gelegenheid zich in de overwegingen van een ander te verplaatsen en er misschien iets van te leren.
Hen wordt gevraagd om uit te leggen waarom ze zo denken, wat daarbij doorslaggevend is. 

Waarom denk je zo, welke ervaringen hebben je hiertoe gebracht, kan je het nog verder toelichten? 
Zo worden een aantal leerlingen op
verschillende posities bevraagd.

Zodra leerlingen beginnen elkaar te overtuigen, met elkaar in debat gaan is het raadzaam dat af te
kappen. De ervaring leert dat mensen in debat zich ingraven in de eigen standpunten en niet meer
open luisteren naar en dus ook niet zo snel meer leren van het perspectief van de ander.
Check in! 
Stelling

Moet de producent of de gebruiker eindverantwoordelijk zijn voor het plastic afval ?

Slide 9 - Slide

(voorbeeld bij deze stelling: Shell, of Coca Cola)

De overheid moet statiegeld op kleine flesjes en blikjes verplichten.

Bioplastic is de oplossing voor plasticvervuiling.

Microplastics die worden toegevoegd aan cosmetica moet verboden worden.

Moet de producent eindverantwoordelijk zijn of de gebruiker?

Er moeten wetten komen die export van plastic naar het buitenland  verbieden.

De overheid moet microplastics verbieden.

Alles is goed! 


Smartboard
Producent - Hoofd
Ik denk producent ik heb hier "rationele argumenten" voor
Producent - Hart
Ik denk gebruiker vanuit een gevoel. 
Gebruiker - Hart
Ik denk gebruiker vanuit een gevoel. 
Gebruiker - Hoofd
Ik denk gebruiker en ik heb hier "rationele argumenten" voor

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

timer
0:45
Welke plastic spullen heb jij vandaag gebruikt?

Geef zoveel mogelijk voorbeelden.

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions


Waar is plastic van gemaakt?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

De plastic keten 

Slide 13 - Slide

 Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk ontstaan kleine explosies waardoor de harde grond breekt. De scheurtjes die hierbij ontstaan worden opengehouden door het ingespoten zand. Zo komt het schaliegas vrij en is transport van het gas naar de boorput mogelijk.

De gevaren op een rijtje
 • De gevolgen van de chemicaliën die in de grond terechtkomen zijn nog onbekend.
 • In het afvalwater kunnen radioactieve stoffen terechtkomen.
 • Fracking kan aardbevingen veroorzaken: in Amerika en het VK wordt de link gelegd tussen fracking en de flinke toename van het aantal aardbevingen.
 • Er kan bij de winning en het transport schadelijke methaan (een broeikasgas) vrijkomen.
 • Fracking levert vervuiling op omdat er vele tankwagens vol water nodig zijn.
Plastic wordt gemaakt van aardolie en aardgas

 • Slecht voor het milieu
 • Vervuilend
 • Aardbevingen
Fracking

Slide 14 - Slide

 Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk ontstaan kleine explosies waardoor de harde grond breekt. De scheurtjes die hierbij ontstaan worden opengehouden door het ingespoten zand. Zo komt het schaliegas vrij en is transport van het gas naar de boorput mogelijk.

De gevaren op een rijtje
 • De gevolgen van de chemicaliën die in de grond terechtkomen zijn nog onbekend.
 • In het afvalwater kunnen radioactieve stoffen terechtkomen.
 • Fracking kan aardbevingen veroorzaken: in Amerika en het VK wordt de link gelegd tussen fracking en de flinke toename van het aantal aardbevingen.
 • Er kan bij de winning en het transport schadelijke methaan (een broeikasgas) vrijkomen.
 • Fracking levert vervuiling op omdat er vele tankwagens vol water nodig zijn.
Plastic productie
 • Aantal grote bedrijven die veel macht hebben (lobby)
 • 2050: 10-13% van de CO2 uitstoot  (binnen Parijs afspraken)

Slide 15 - Slide

Slechts een handvol multinationale ondernemingen controleert de markt voor pellets, de grondstof voor het maken van plastic.

Petro-chemische bedrijven:
DowDuPont, ExxonMobil, Shell, Chevron, and BP

De grootste kunststofproducenten hebben hun hoofdkantoor in westerse landen, maar produceren in meer dan 200 landen. Door lobby oefent de sector een grote invloed uit op beleid. Hierdoor valt het te verklaren dat de aandacht uitgaat naar recycling en afvalmanagement in plaats van naar plasticproductie en het dragen van verantwoordelijkheid voor het geproduceerde plastic.

Als de plasticproductie niet beperkt wordt, is plastic in 2050 verantwoordelijk voor de uitstoot van 56 gigaton CO2. Dat is evenveel als 10 tot 13 procent van het CO2-budget
Producten van plastic
Van de plastic korrels worden heel veel verschillende producten gemaakt worden
Ieder figuurtje = 1 000 000 000 kilogram plastic
The Plastic Atlas 2019

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Kopen van plastic
Wij kopen vervolgens het plastic, eventueel met andere producten er in. 

Coca-cola gebruikt ter wereld het meeste wegwerp plastic (afval) 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat gebeurt er met plastic afval?
Plastic na gebruik

Slide 18 - Mind map

 • Verbrand (60%)
 • hergebruikt (15%)
 • Stortplaats (niet in Nederland)
 • Verscheept naar andere landen voor "recycling"
 • Zwerfafval: in het milieu en de oceanen
Recycling moeilijk omdat:
Het komt op één hoop terecht, verschillende soorten uit elkaar halen moeilijk is, hierdoor is het duur. Daarom zijn producten van gerecycled plastic duurder dan gewoon plastic. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

4

Slide 21 - Video

‘noem 1 ding die je geleerd hebt door het filmpje en die je eerst niet wist’, ‘

Was er iets wat je schokkend vond?’
00:51

Hoeveel plastic belandt er wereldwijd per minuut in de oceanen?
A
1 kliko vol
B
6 kliko's vol
C
1 vuilniswagen vol
D
6 vuilniswagens vol

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

00:51

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

02:19

Denk aan al het plastic dat tot nu toe geproduceerd is op de hele wereld. Hoeveel procent zou daarvan gerecycled zijn? 

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

02:41
Waarom blijft recycling een uitdaging?
Nieuw plastic
is goedkoper
Saai werk
Sorteren is ingewikkeld
Plastic is vaak 
al kapot
Er zijn te veel verschillende 
soorten plastic
Te duur

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

 • De ocean bestaat uit grote ronddraaiende zeestromen, deze heten gyres. Plastic kan zich hierdoor verspreiden over de hele wereld. 
 • Het plastic afval verzamelt zich in deze stromen in drijvende vuilnisbelten. De grootste is 3x zo groot als Frankrijk.
 • in 1992 is een boot een container vol badeentjes kwijt geraakt in een storm. Zoals je ziet zijn ze overal terrecht gekomen. In 2007 spoelde er nog steeds eendjes aan (in de noordzee). Het grootste gedeelte 
Wat zijn bronnen van de plasticsoep?

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

Plastic
is overal

Slide 30 - Slide

 • Verf: Verfdeeltjes bestaan voor een groot deel uit polymeren. Als verf slijt of afgeschuurd wordt, of als kwasten onder de kraan worden uitgespoeld, komen microplastics in het milieu.
Microplastics uit cosmetica

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

De grote kleding Quiz!

Slide 32 - Slide

kleding: waar zitten labeltjes, laat zien in de klas, wettelijk verplicht, waar het vandaan komt.

Doel: Bewustwording dat kleding ook van plastic wordt gemaakt en dat invloed heeft op het ecosysteem. Daarnaast kan kleding ook worden gemaakt van planten (duurzamer).

Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 33 - Drag question

kleding: waar zitten labeltjes, laat zien in de klas, wettelijk verplicht, waar het vandaan komt

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 35 - Drag question

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

Roken (vrouwelijke plant) maar ook:

Scheepstouw, Papier, Kleding
Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 37 - Drag question

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

100% zijde
Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 39 - Drag question

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 41 - Drag question

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Plastic
Planten
Dierlijk materiaal

Slide 44 - Drag question

This item has no instructions

Slide 45 - Slide

This item has no instructions


Noem een ding dat je vandaag geleerd hebt
of wat je schokkend vond?

Slide 46 - Open question

This item has no instructions

Wat kan je doen zodat
plastic niet in de natuur komt?

Slide 47 - Mind map

This item has no instructions

REFUSE
REDUCE
RE-USE
RECYCLE

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Slide 49 - Slide

This item has no instructions