Les 2 Ontwikkelingsdomeinen -

1 / 29
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 29 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

quiz in bookwigets

Doelstellingen
* Je kan het begrip ontwikkelen uitleggen.
* Je kan aan de hand van een voorbeeld het ontwikkelingsdomein en het specifieke ontwikkelingsgebied benoemen.
* Je toont je bereid om naar elkaars inbreng te luisteren.Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelen is een veranderingsproces waarbij groeien , rijpen en leren leiden tot een hoger niveau van functioneren.


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Groeien
 Het lichaam neemt in omvang en mogelijkheden toe.Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Rijpen
 De organen kunnen hun functies vervullen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Leren
Je verwerft kennis, vaardigheden en attitudes via allerlei activiteiten.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat zien we bij ouderen als we kijken naar hun mogelijkheden?


Slide 7 - Slide

Je ziet een achteruitgang of verlies van bepaalde mogelijkheden

- niet meer alles kunnen onthouden
- Slechter zien
- Slechter horen
- Niet meer kunnen auto rijden
....


Wat zien we bij jongeren als we kijken naar hun mogelijkheden?


Slide 8 - Slide

Je ziet een achteruitgang of verlies van bepaalde mogelijkheden

- niet meer alles kunnen onthouden
- Slechter zien
- Slechter horen
- Niet meer kunnen auto rijden
....


Binnen elke levensloopfase wordt de ontwikkeling onderzocht aan de hand van
drie  ontwikkelingsdomeinen

Slide 9 - Slide

Fysieke ontwikkeling: ontwikkeling die het menselijk lichaam doormaakt.
Cognitieve ontwikkeling: ontwikkeling van het denken.
Socio-emotionele ontwikkeling: ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid.

Werkblaadjes

Slide 10 - Slide

Wet heb jij moeten doen om je werkblaadje in te vullen of uit te voeren?

Denken
Bewegen
Proeven
gevoelens - emoties
Binnen elke levensloopfase wordt de ontwikkeling onderzocht aan de hand van
drie  ontwikkelingsdomeinen

1. Fysieke ontwikkeling
2. Cognitieve ontwikkeling
3. Socio-emotionele ontwikkeling

Slide 11 - Slide

Fysieke ontwikkeling: ontwikkeling die het menselijk lichaam doormaakt.
Cognitieve ontwikkeling: ontwikkeling van het denken.
Socio-emotionele ontwikkeling: ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid.

De 3 ontwikkelingsdomeinen hebben nog een onderverdeling in specifieke ontwikkelingsdeelgebieden.


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Fysieke ontwikkeling

Slide 13 - Slide

Fysieke ontwikkeling: ontwikkeling die het menselijk lichaam doormaakt.


Cognitieve ontwikkeling

Slide 14 - Slide

Cognitieve ontwikkeling: ontwikkeling van het denken.

Socio-emotionele ontwikkeling

Slide 15 - Slide

Socio-emotionele ontwikkeling: ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid.

Slide 16 - Link


oefening 2A - B - C p 21

fysieke ontwikkeling = groen
Cognitieve ontwikkeling = rood
socio emotionele ontwikkeling is geel

LKR duid op het bord aan met kleur

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Link

Oef 3 A en B p 22

Plaats de zin bij het juiste ontwikkelingsgebied


Werkblaadjes

Slide 19 - Slide

Wet heb jij moeten doen met je werkblaadje?
Als je kijkt naar de ontwikkelingsdomeinen. Welke domeinen heb je moeten gebruiken om het werkblaadje te kunnen invullen.

Je ziet dus dat die ontwikkelingsdomeinen niet strikt te scheiden zijn.
De 3 ontwikkelingsdomeinen hangen samen. 
Ze zijn niet strikt te scheiden.
Dit is heel normaal
omdat elke persoon één geheel is.

Slide 20 - Slide

Ik kan de persoon niet verdelen in stukken

Slide 21 - Video

filmpje indien er nog tijd over is.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Link

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Link

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Link

This item has no instructions