Les 3 OSP

Ondersteuningsplan
Les 3
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ondersteuningsplan
Les 3

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les weet je wat de piramide van Maslow inhoudt en welke bijdrage het heeft aan het vaststellen van de behoefte
  • Aan het einde van de les weet je wat welke ontwikkelingsgebieden er in je ondersteuningsplan moet komen te staan

Slide 2 - Slide

Programma
  • Terugblik vorige les
  • Theorie les 
  • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Valt ADD onder constante gegevens of variabele gegevens?
A
constante gegevens
B
variabele gegevens

Slide 4 - Quiz

Onder welke recht valt het volgende: Om te achterhalen wat er in zijn/haar ondersteuningsplan staat kijkt hij/zij in zijn dossier
A
Recht op inzage
B
Recht op privacy
C
Recht op toestemming

Slide 5 - Quiz

Als begeleider heb je een geheimhoudingsplicht.
Onder welke recht valt dit?
A
Recht op informatie
B
Recht op privacy
C
Recht op informatie

Slide 6 - Quiz

Onder welke levensgebied/levensdomein valt het volgende: vragen waar cliënt energie/plezier uit haalt.
A
Zingeving
B
Dagbesteding
C
Psychisch functioneren

Slide 7 - Quiz

Theorie les 
Pak je aantekeningen/notities erbij

Slide 8 - Slide

Stap 2 van ondersteuningsproces
Behoeften vaststellen
Piramide van maslow:

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Ontwikkelingsgebieden
Lichamelijke ontwikkeling    
- Lichamelijke groei of achteruitgang   
- Motorische ontwikkeling   
- Zintuiglijke ontwikkeling   

Emotionele ontwikkeling en Sociale ontwikkeling  
- Ontwikkeling in de omgang met anderen (empathie, inlevingsvermogen) 
- Ontwikkeling in acceptatie van anderen (accepteren van gezag en invloed) 
- Ontwikkeling van sociaal gedrag (begrip, openheid, aanpassen, helpen) 
- Ontwikkeling van verantwoordelijkheden 
- Houding in de groep 
- Vriendschappen 
- Identiteit 

Cognitieve ontwikkeling 
Verstandelijke ontwikkeling (niveau: Het leren, onthouden, het oplossen van problemen) 
- Taalontwikkeling 
- Ontwikkeling van denken en geheugen (afwijkingen, zoals ADHD)
-  Karakter/temperament 
Seksuele ontwikkeling 

ADL-ontwikkeling 
oZelfstandigheid 
oZelfredzaamheid
Ontwikkelingsgebieden

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Zelfstandig werken
Opdracht 2 (lesplanner) as vrijdag 18 september (moest al af zijn dus!) inclusief beoordeling van je stagebegeleidster inleveren op Teams. Fysieke op papier nog bewaren!!!
Klaar?
Thiememeulenhoff opdrachten maken
Boek persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen 
Thema 1.3: opdracht 2A, 3
Thema 2.4: opdracht 1ABE, 2A, 3BC
Klaar?
Werken aan examens/bpv oefenopdrachten

Slide 13 - Slide