§ 4.4 En het milieu?


§ 4.4 En het milieu?
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


§ 4.4 En het milieu?

Slide 1 - Slide

Planning

Slide 2 - Slide

Les planning
Lesdoelen
Terug kijken op de vorige les
Uitleg + interactieve vragen
Hebben we de lesdoelen behaald?
Aan de slag

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
In deze les leer je:
  • Welke milieuschade mensen veroorzaken
  • Wat duurzaam produceren inhoudt
  • Wat het nut is van recycling
  • Wat bedoeld wordt met maatschappelijke kosten

Slide 4 - Slide

Wat weet je nog van:
§ 4.3 Kan het sneller en beter?

Slide 5 - Mind map

Wat is technologische ontwikkeling?

Slide 6 - Open question

Leg uit wat mechanisatie en automatisering is.

Slide 7 - Open question

Wat betekent arbeidsproductiviteit?

Slide 8 - Open question

Wat is de formule voor jaarlijkse afschrijving?

Slide 9 - Open question

Theorie uitleg
§ 4.4 En het milieu?

Slide 10 - Slide

Milieuschade
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noem je milieuschade.


Slide 11 - Slide

Mensen veroorzaken
milieuschade door:

Slide 12 - Mind map

Duurzaam produceren 
Duurzaam produceren betekent produceren zonder schade voor mensen en milieu.
Dus: geen vervuiling van lucht, water en bodem, minder of geen energieverbruik, minder verbruik van grondstoffen en minder afval.

Slide 13 - Slide

recycling
Van veel afval kunnen nieuwe materialen gemaakt worden. Dit noem je recycling.
Voordelen van recycling:
  • Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
  • Er hoeft minder afval verbrand te worden.
  • Recycling is een voorbeeld van duurzaam produceren.

Slide 14 - Slide

Maatschappelijke kosten
Wie rommel maakt moet het zelf opruimen. Dat geldt ook voor consumenten en bedrijven. De overheid heeft hiervoor milieuregels opgesteld, zoals: de vervuiler betaalt.
Niet altijd is de vervuiler bekend. Dan draait de samenleving voor de kosten van milieuschade op. Dan is er sprake van maatschappelijke kosten.

Slide 15 - Slide

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • bedrijven houden zoveel mogelijk rekening met de gevolgen van de productie voor mens en milieu

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat hebben we geleerd?

Slide 18 - Slide

Ik weet welke milieuschade mensen veroorzaken
Ja
Nee
Ik wil hier meer over weten

Slide 19 - Poll

Ik weet wat duurzaam produceren inhoudt


Ja
Nee
Ik wil hier meer over weten

Slide 20 - Poll

Ik weet wat het nut is van recycling

Ja
Nee
Ik wil hier meer over weten

Slide 21 - Poll

Ik weet wat bedoeld wordt met maatschappelijke kosten
Ja
Nee
Ik wil hier meer over weten

Slide 22 - Poll

Aan de slag!
1. Opgaven in het portaal maken

Slide 23 - Slide