Blok 2, tweede wereldoorlog

Blok 2 De Tweede Wereldoorlog
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Blok 2 De Tweede Wereldoorlog

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen hoe WOII is begonnen. 

Slide 2 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Terugkoppeling vorige les
 • Uitleg begin WOII
 • Opdrachten maken
 • Samenvatting
 • Afsluiten

Slide 3 - Slide

Wat was GEEN oorzaak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog?
Terugkoppeling
A
Koloniën
B
Bondgenootschappen
C
Wapenwedloop
D
Revoluties

Slide 4 - Quiz

Een briefkaart uit de Eerste Wereldoorlog.

Van welke oorzaak van de Eerste Wereldoorlog is dit een voorbeeld?
Terugkoppeling
A
Modern imperialisme
B
Nationalisme
C
Bondgenootschappen
D
Vijandbeelden

Slide 5 - Quiz

Wat zie je op de afbeelding?
Terugkoppeling
A
Gevolg van de Eerste Wereldoorlog
B
Aanleiding van de Eerste Wereldoorlog
C
Indirecte oorzaak van de Eerste Wereldoorlog
D
De directe oorzaak van de Eerste Wereldoorlog

Slide 6 - Quiz

De moord Frans Ferdinand van Oostenrijk was de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. Wie was zijn moordenaar?
Terugkoppeling
A
Gavrilo Princip
B
Benito Mussolini
C
Anwar Sadat
D
Anton Mussert

Slide 7 - Quiz

Je ziet soldaten uit WOI op deze foto.
Welk kenmerk van WOI zie je?
Terugkoppeling
A
Het Von Schlieffenplan
B
Totale oorlog
C
Militarisme
D
Loopgraven

Slide 8 - Quiz

Noem drie bepalingen uit het Verdrag van Versailles
Terugkoppeling

Slide 9 - Open question

Hoe heet de politieke partij van Hitler?
Terugkoppeling
A
DAP
B
NSB
C
NSDAP
D
SS

Slide 10 - Quiz

Hitler had een hekel aan de Joden. Wat is een ander woord voor Jodenhaat?
Terugkoppeling
A
antisemitisme
B
antiserialisme
C
antiholocaust
D
antipathie

Slide 11 - Quiz

Blok 2 

Welke gevolgen had de Tweede Wereldoorlog voor Europa? 

Slide 12 - Slide

Wat leer je in Blok 2? 
 • Je kan de drie belangrijkste oorzaken van de Tweede Wereldoorlog benoemen en uitleggen wat deze inhouden.  
 • Je kan uitleggen wat de NSDAP is en de rol van deze partij tijdens WOII beschrijven. 
 • Je kan uitleggen waarom Hitler andere landen ging veroveren en welke landen hij veroverde. 
 • Je kan uitleggen wat de Conferentie van München is en wat daar afgesproken is. . 
 • Je kan het verloop van de Tweede Wereldoorlog beschrijven. 

Slide 13 - Slide

Hitler aan de macht
 • In 1933 wordt Hitler benoemd tot rijkskanselier (minister president)  van Duitsland. 
 • De nazi’s namen snel maatregelen die Joden het leven erg moeilijk maakten zoals: 
-niet meer werken voor de overheid
-niet trouwen met een Duitser
-hun grondrechten werden hen afgenomen
Er was weinig verzet tegen Hitler in Duitsland.  Waarom niet? 

Slide 14 - Slide

De Rijksdagbrand 
 • Als Hitler net rijkskanselier is wordt het rijksgebouw in brand gezet door de Nederlander Marinus van de Lubbe => de communisten krijgen schuld. 


Welke gevolgen had WOII voor Europa? 

Slide 15 - Slide

Maak opdracht 1 ( blz 20)
Je doet dit alleen, je kan blz 18/19 in je wb gebruiken

Slide 16 - Slide

Onderwerpen over WOII
(opdr 1)

Slide 17 - Mind map

Duitsland wint snel
1938 Oostenrijk wordt overgenomen en delen van Tsjechoslowakije worden bezet.
1939 Duitsland valt Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog.  
1940 Duitsland verovert België, Nederland en Frankrijk.
1941 Duitsland valt de Sovjetunie binnen, ondanks dat hij niet-aanvalsverdrag met Stalin had.

Slide 18 - Slide

Maak een piccollage met plaatjes van het begin van WOII
timer
5:00

Slide 19 - Open question

0

Slide 20 - Video

Waarom deed de Sovjet Unie niets toen Hitler Polen aanviel?
A
Want ze waren bang
B
Want ze hadden geen zin in oorlog
C
Want ze hadden afgesproken om samen Polen te verdelen
D
Geen van deze antwoorden is goed

Slide 21 - Quiz

0

Slide 22 - Video

Welke landen worden bezet door Hitler?

Slide 23 - Open question

0

Slide 24 - Video

Welk land verovert in Azië andere gebieden?
A
China
B
Taiwan
C
Japan
D
Indonesië

Slide 25 - Quiz

0

Slide 26 - Video

Hoe denk je dat Amerika zal reageren op Japan na deze aanval op de Amerikaanse schepen?
A
Ze gaan praten met Japan
B
Ze gaan via Indonesië Japan aanvallen
C
Ze gaan met tanks aanvallen
D
Ze gaan atoombommen gooien

Slide 27 - Quiz

Tweede Wereld
oorlog in Azië

(Japan verovert andere landen

Slide 28 - Slide

Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?
A
1933
B
1939
C
1945
D
1967

Slide 29 - Quiz

Wanneer eindigde de Tweede Wereldoorlog?
A
1944
B
1945
C
1943
D
1942

Slide 30 - Quiz

Maken:
Blok 2: opdracht 1 t/m 7

Slide 31 - Slide

Terugkoppeling

Slide 32 - Slide

Huiswerk voor de volgende les:
paragraaf 4 af.

Slide 33 - Slide

Filmpjes om thuis te kijken.

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Blok 2 De Tweede Wereldoorlog

Slide 36 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen hoe WOII is begonnen. 

Slide 37 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Terugkoppeling vorige les
 • Uitleg WOII
 • Opdrachten maken
 • Samenvatting
 • Afsluiten

Slide 38 - Slide