H7 herhalen

Wat gaan we doen?
Herhalen H4
Maken testjezelf H4


1 / 27
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with text slides.

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
Herhalen H4
Maken testjezelf H4


Slide 1 - Slide

Leerdoelen §7.1
 • de 3 fases + faseovergangen kennen
 • weten wat het deeltjesmodel is
 • Weten wat moleculen zijn
 • Weten wat een chemische reactie is  

Slide 2 - Slide

§7.1
Deeltjesmodel 
 • moleculen van een stof veranderen niet
 • moleculen van een stof bewegen altijd
 • moleculen van een stof trekken elkaar aan 

Gebruik je om eigenschappen van stoffen te verklaren 

Slide 3 - Slide

§7.1
Vast = dicht bij elkaar op vaste plek , trillen op plek
Vloeibaar= geen vaste plek
Gas= bewegen los, makkelijk samen te persen.  

Slide 4 - Slide

§7.1
beginstoffen          reactieproducten 

Reactieschema = reactie in woorden

Aardgas + zuurstof         Water + Koolstofdioxide 

Slide 5 - Slide

Leerdoelen §7.2
 • Temperatuurschaal Kelvin
 •  Weten wat gasdruk is
 • Gasdruk en temperatuur

Slide 6 - Slide

§7.2

Gasdruk= botsingen van de moleculen tegen de wanden van een voorwerp zorgen voor een constante druk 

Slide 7 - Slide

§7.2
Hoe meer moleculen in de band hoe hoger de gasdruk

Hogere temperatuur = sneller bewegen dus hogere druk 

Slide 8 - Slide

§7.2
Absolute nulpunt = aller koudste punt
bij -273 graden Celsius


Slide 9 - Slide

Leerdoelen §7.3
 • Weten wat een zuivere stof of mengsel  is
 • scheidingsmethodes kennen : indampen, filtreren, extraheren
 • Scheiden om te zuiveren 

Slide 10 - Slide

§7.3
Wat is een mengsel?

Kraanwater , Cola, thee


Slide 11 - Slide

§7.3
Scheidingsmethodes = gebruik je om stoffen van elkaar te scheiden 

 1. filtreren
 2. indampen
 3. extraheren 

Slide 12 - Slide

Filtreren
 • Scheidingsmethode: Filtreren
 • Stofeigenschap: Deeltjesgrootte
 • Vaste stof scheiden uit mengsel 

Slide 13 - Slide

Filtreren 
Een ander voorbeeld van filtreren is:

Filter koffie

Slide 14 - Slide

Indampen
 • Scheidingsmethode: Indampen
 • Stofeigenschap: Kookpunt
 • vaste stof opgelost in vloeistof 

Slide 15 - Slide

Indampen 

Slide 16 - Slide

Indampen
Filtreren

Slide 17 - Slide

Extraheren
Scheidingsmethode: Extraheren 
Stofeigenschap: oplosbaarheid
Soorten mengsels: vaste stoffen waarvan 1 oplost
 
Na extraheren moet je nog filtreren.

Slide 18 - Slide

§7.3

Slide 19 - Slide

§7.3
Zuiveren niet alleen in laboratorium ook voor eten

Denk aan suiker uit suikerbiet, drinkwater 

Slide 20 - Slide

Doelen §7.4
 • verschil tussen atomen en moleculen
 • Weten wat ontleden van stoffen is
 • weten wat een element is
 • Bouw van een atoom kennen  
 • Isotopen

Slide 21 - Slide

§7.4
Stoffen bestaan uit moleculen

Moleculen bestaan uit atomen
Atomen zijn de bouwstenen van moleculen 

Slide 22 - Slide

§7.4
d
d
d
d
.
Suiker                      vaste fase                   molecuul.                 atoom 

Slide 23 - Slide

§7.4
Bouw van een atoom 

Slide 24 - Slide

§7.4
Atoomnummer= aantal protonen (& elektronen) 
massagetal = aantal kerndeeltjes = protonen + neutronen

Koolstof = C atoomnummer 6 massa 12
hoeveel protonen, elektronen en neutronen? 

Slide 25 - Slide

§7.4
Atoomnummer= aantal protonen (& elektronen) 
massagetal = aantal kerndeeltjes = protonen + neutronen

Isotoop = zelfde stof maar met andere massa 
Meer of minder neutronen in de kern 

Koper-63 en koper-65 zijn isotopen 

Slide 26 - Slide

Aan het werk
maken: Testjezelf H7  In STILTE 
Slide 27 - Slide