veranderingen

Veranderingen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Veranderingen

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je...
... verschillende intervallen noteren 
... verschillende soorten stijgen en dalen herkennen
... veranderingen in beeld brengen in een toenamediagram
... een grafiek tekenen bij een toenamediagram
... een toenamediagram tekenen bij een formule
... gemiddelde veranderingen berekenen bij grafieken en formules

Slide 2 - Slide

Weet je nog... grafieken en de GRFormule invoeren in de GR en geschikt venster kiezen.
De grafiek staat op je scherm.Grafiek plotten en daarna schetsen op papier. Het gaat om de vorm van de grafiek.
Er staan letters bij de assen.Tabel maken op de GR en maak daarmee een nauwkeurige tekening op papier. Bij het assenstelsel staan getallen en letters.
Plotten
Schetsen
Tekenen

Slide 3 - Slide

Weet je nog... notatie bij gebruik van de GR
 1. formules opschijven: 
  voer in Y1=....Y2=...
 2. bewerkingen opschrijven:  
  menu graph, draw, G-Solve, intsect geeft:  x = ..... y = ......
 3. antwoord geven op de vraag:
  dus tussen 48 en 65 tassen heeft hij winst

Slide 4 - Slide

Intervallen

open interval:                      


gesloten interval:  


<1,5>
[1,5;6]
<,5>
alle getallen tussen 1 en 5
1 en 5 doen níet mee
alle getallen kleiner dan 5
5 doet níet mee
alle getallen tussen 1,5 en 6
1,5 en 6 doen wel mee
[1,5;>
alle getallen groter dan 1,5
1,5 doet wel mee

Slide 5 - Slide

Intervallen 
<,5>
<2,3]
[7,>

Slide 6 - Slide

Soorten stijgen en dalen
constante stijging
afnemende stijging
toenemende stijging
constante daling
afnemende daling
toenemende daling

Slide 7 - Slide

Sleep de tekst naar de bijbehorende grafiek
toenemende 
stijging
toenemende 
daling
afnemende 
stijging
afnemende daling
constante 
stijging
constante daling

Slide 8 - Drag question

Minimum en maximum
Toppen: de hoogste en laagste punten van de grafiek.

Toppen en randpunten zijn maxima en minima
Hoogste punt is absoluut maximum, laagste punt is absoluut minimum 

deze grafiek heeft 6 toppen
absolute minimum is 7
absolute maximum is 25

Slide 9 - Slide

Toename


tussen t=0 en t=2 is de toename 10tussen t=6 en t=8 is de afname 7

[6,8]
ΔN=10
[0,2]
ΔN=7

Slide 10 - Slide

Toename diagram
De verticale lijnstukjes staan bij de rechtergrens van de interval
Bij afname staat de lijn onder de horizontale as 

Slide 11 - Slide

Grafieken
Van grafiek naar toenamediagram
tabel maken, lijnen in assenstelsel 
Van toenamediagram naar grafiek
tabel maken, punten in assenstelsel 
Iedere grafiek door de punten is goed

Slide 12 - Slide

Notatie bij gebruik van de GR
 1. formules opschijven: 
  voer in Y1=....Y2=...
 2. bewerkingen opschrijven:  
  menu graph, draw, G-Solve, intsect geeft:  x = ..... y = ......
 3. antwoord geven op de vraag:
  dus tussen 48 en 65 tassen heeft hij winst

Slide 13 - Slide

Differentiequotiënt
            
              gemiddelde verandering van N per t
ΔtΔN=
              bij grafiek
             differentiequotiënt
ΔxΔy=
gemiddelde verandering van y tussen A en B
dus de rico van de lijn tussen A en B

Slide 14 - Slide

Differentiequotiënt in een grafiek
Het differentiequotiënt op het interval [1,3]:

ΔxΔy=311000200=2800=400

Slide 15 - Slide

Differentiequotiënt bij een formuledifferentiequotiënt op [15,25]:
dus de differentiequotiënt is ongeveer 0,17 dieren


N=20b+5100
b=15N=15
b=25N=16,666...
ΔbΔN=251516,666...15=0,166...

Slide 16 - Slide

Na deze les kan je...
... verschillende intervallen noteren 
... verschillende soorten stijgen en dalen herkennen
... veranderingen in beeld brengen in een toenamediagram
... een grafiek tekenen bij een toenamediagram
... een toenamediagram tekenen bij een formule
... gemiddelde veranderingen berekenen bij grafieken en formules

Slide 17 - Slide

Wat heb je in deze les geleerd?

Slide 18 - Open question

Wat vind je nog moeilijk van deze les?

Slide 19 - Open question

Veranderingen

Slide 20 - Slide