tv3.chi1 les 19 herhalen en les 20

huānyíng

WELKOM!
欢迎 
1 / 42
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

huānyíng

WELKOM!
欢迎 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

En wie zijn jullie?
Ik noem jullie namen op :-)

Slide 3 - Slide

通知 tōngzhī  
- Chinees Nieuwjaar in Rotterdam 23 jan t/m 6 feb
- Alle info op https://rcny.nl/ 
- Vooral op 28 januari (West-Kruiskade) en 29 januari (Katendrecht)
- O.a. leeuwendansen, vuurwerkshow, wandelingen op Katendrecht met verhalen
- Superleuk!Slide 4 - Slide

通知  tōng zhī
- Online China Quiz donderdag 19 jan 16.00-16.45, deadline inschrijven donderdag 12 jan. Zie formulier in Class Room. 
- HSK inschrijven via formulier (gisteren gestuurd door mw. Becker). Deadline inschrijven is vrijdag 3 feb. HSK is op zaterdag 18 maart. Oefenmateriaal staat in Class Room. 

Slide 5 - Slide

通知 tōngzhī   

- Karaktertoets dinsdag 31 jan (week 5): les 19 t/m 21
- Werkboek inleveren: woensdag 1 februari H16, 17, 18 en 19
- Toetsweek repetitie: les 20 t/m 22

Slide 6 - Slide

课程内容 deze les
- 第二十课:生词和语法 Nieuwe woorden en gramm. les 20
- 第二,三,五个练习 Les 20 opdrachten 2, 3 en 5
- 做作业 les 20 karakters 孩子,儿子,女儿,年 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

第二十课:星期一到星期五
Les 20: Maandag t/m vrijdag

Slide 9 - Slide

第二十课:生词

Zeg de uitspraak na en schrijf de uitspraak zoals jij het hoort bij de woorden.

Slide 10 - Slide

第二十课 : 语法
Jaartallen: achter een jaartal zet je altijd het karakter 年 nián ‘jaar’. Je zegt de 4 getallen van het jaartal los van elkaar. En daarachter plak je dan 年. 

Bijvoorbeeld: 2023 二零二三年.

零 líng betekent 'nul'. 

Slide 11 - Slide

第二十课 : 语法
En hoe zit het dan met 岁 suì?
Die gebruik je om je leeftijd aan te geven, hoeveel jaar je bent. Dus:

Ik ben 15 jaar             我十五
Het is nu 2023            现在是二零二三

Slide 12 - Slide

第二十课 : 语法       星期 xīngqī 'week'
Zondag:
星期日
星期天

星期
Welke dag

几 jǐ 'hoeveel'

Slide 13 - Slide

第二十课 : 语法       上 shàng en  下 xià
1. boven (上 shàng) en onder (下 xià)
2. vorige (上) en volgende (下), altijd gevolgd door een klassewoord eventueel met een getal ertussen.

Vorige week                       上个星期
Tot volgende week!         下个星期见!
De volgende 3 personen!下三个人!

Slide 14 - Slide

Tijdswoorden tabel p. 60

Slide 15 - Slide

对话  dialoog   第五十八页
Als je de beurt krijg lees je de zin in het Chinees op en geef je de vertaling. 

Slide 16 - Slide

huānyíng

WELKOM!
欢迎 

Slide 17 - Slide

Noem iets wat je onthouden hebt van de les van gisteren :-)

Slide 18 - Mind map

今天星期几?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Hoe zeg je:
De volgende 5 personen

Slide 21 - Slide

Hoe zeg je:
De volgende 5 personen
   xià wǔ ge rén
下 五 个 人

Slide 22 - Slide

课程内容

Slide 23 - Slide

Aan de slag  第二,三,五个练习
- Maak opdracht 2, 3 en 5 (p. 61 & 62)
Opdracht 2: vertaal de zinnen naar het Nederlands
Opdracht 3: Vertaal jaartallen naar karakters
Opdracht 5: Vul het juiste karakter in

 

timer
15:00

Slide 24 - Slide

说明      第二个练习 Opdracht 2
Kijk de opdracht na, p. 61
1. Ik ga volgende week (下个星期) naar Rotterdam. 
2. Ik bel je over twee weken (下下个星期).
3. Volgende week (下个星期) is mijn zoon er niet.
4. Waarom ga je volgende week maandag (下个星期一) niet?Slide 25 - Slide

说明      第三个练习 Opdracht 3
Kijk de opdracht na, p. 61
1. 一九八三年
2. 二零一八年
3. 二零零零年
4. 二八二六年


5. 一七二五年
6. 一八四一年
7. 一九四五年
8. jouw geboortejaar
Alle getallen los van elkaar, vergeet niet om het jaartal af te sluiten met 年 nián 'jaar'

Slide 26 - Slide

说明      第五个练习 Opdracht 5, p.62

Slide 27 - Slide

说明      第五个练习 Opdracht 5, p.62
1. 明年
2. 下个星期二
3. 今年
4. 去年
5. 今天
6. 昨天下午

Slide 28 - Slide

Aan de slag 第八,九个练习,写汉字
Opdracht 8, p. 63
Opdracht 9, p. 64 (dit is een type-opdracht en lever je in Google Class Room)
Karakters schrijven 孩子,儿子,女儿,年,上,下, 星期,为什么 (p. 66 t/m 69)
timer
15:00

Slide 29 - Slide

第七个练习  第六十二页 Opdracht 7,p. 62
gisteren  昨天             vorig jaar         去年
vandaag  今天             dit jaar              今年
morgen   明天             volgend jaar   明年

vorige week         上个星期
deze week             这个星期
volgende week   下个星期

Slide 30 - Slide

第八个练习    第六十三页  Opdracht 8, p.63
1. A         你叫什么名字?    
2. C         你去中国吗?
3. D          我后天晚上给你电话。
4. C          明天早上
5. A          你下午 哪儿?(of eventueel B 住在)
6. D          八点半我飞机去美国。

Slide 31 - Slide

Karakters schrijven, p. 66 en 67
孩子             儿子
女儿              年

Slide 32 - Slide

Karakters schrijven, p. 68 en 69
上             下
星期          为什么

Slide 33 - Slide

volgend jaar
vorig jaar
Over 2 weken
eergisteren
middag
vandaag
明年
去年
下下个星期
前天
下午
今天

Slide 34 - Drag question

说明作业   第九个练习   Opdracht 9, p. 63: zoek de fout in de zin. Je hebt 3 min. om de fouten op te sporen. 
1. 下个星期天我们喝茶在上海。
2.  老师没有孩子,可是她的男朋友有二孩子。
3. 下个星期星期四我坐飞机。
4. 你为什么前天不是在学校?
timer
3:00

Slide 35 - Slide

说明作业   第九个练习   Opdracht 9, p. 63
1. 下个星期天/日我们在上海喝茶。Of 我们下个星期天/日在上海喝茶。
2. 老师没有孩子,可是她的男朋友有两个孩子。
3. 下个星期四我坐飞机。 Of 我下个星期四坐飞机。
4. 为什么你前天不在学校?

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

第二十一课:买鞋子
Les 21: schoenen kopen
Woordenlijst

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Woorden overhoren les 20
1. Oefen eerst 3 minuten op de woordjes leren NL - Chinees
2. Maak daarna van een papier een propje
3. Gooi het propje naar je klasgenoot en zeg een woord in het NL
4. De ander vangt het propje en zegt tegelijkertijd de vertaling in het Chinees
5. Gooi opnieuw het propje en zeg een ander woord in het NL
6. Na 3 minuten wisselen jullie van rol 
timer
3:00

Slide 40 - Slide

China in het nieuws

Slide 41 - Slide

0

Slide 42 - Video