Les 4 - Selectie

Selectie
Examenprogramma informatica
Domein D
1 / 12
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Selectie
Examenprogramma informatica
Domein D

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je wat selectie is, kan je selectie verwerken in een stroomdiagram en kan je een selectie programmeren met python.

Slide 2 - Slide

Als een app input vraagt van een gebruiker moet dit altijd worden opgeslagen in een variabele, waarom?

Slide 3 - Open question

Als je een app schrijft met python code en je wil aan de gebruiker zijn naam vragen, hoe ziet de code er dan uit?

Slide 4 - Open question

Wanneer gebruik je onderstaande code?
getal1 = int(input("Geef een getal op" ))

Slide 5 - Open question

Wat is selectie?
Selectie zorgt voor een keuzemogelijkheid binnen je app.

voorbeeld
Je app controleert of de behaalde score hoger is dan de hoogst behaalde score om te bepalen of de gebruiker een nieuwe "High score" heeft behaald.

Slide 6 - Slide

Vergelijkingsoperatoren
Bij selectie moet er gecontroleerd worden of er aan een voorwaarde wordt voldaan. De controle vindt plaats aan de hand van vergelijkingsoperatoren.


Slide 7 - Slide

Selectie in een stroomdiagram

Slide 8 - Slide

Wat doet de selectie in dit stroomdiagram?

Slide 9 - Open question

Selectie in python
leeftijd = 12
if leeftijd < 18:
  print("Je bent nog geen 18 jaar!")
else:
  print("Je bent oud genoeg!")
Let op! Hier moet minimaal 1 spatie staan. Anders weet python niet dat het bij de selectie hoort!
Let op! Hier moet minimaal 1 spatie staan. Anders weet python niet dat het bij de selectie hoort!

Slide 10 - Slide

Meervoudige selectie in python
getal = 50
if getal < 20:
  print("Het getal is kleiner dan 20.")
elif getal == 20:
  print("Het getal is precies 20.")
else:
  print("Het getal is groter dan 20.")

Slide 11 - Slide

Opdrachten
Login in op Repl.it

Maak
opdracht 6 - Wel of geen toegang?
en
opdracht 7 - Hoger, gelijk of lager dan 100?

Slide 12 - Slide