Veelvoorkomende fouten in persoonlijke brieven

In een persoonlijke brief hoort  een ...
correct
incorrect
hun adres
datum
jouw voornaam
onder de brief
handtekening
jouw adres
afsluitende zin
slotgroet
1 / 10
next
Slide 1: Drag question
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

In een persoonlijke brief hoort  een ...
correct
incorrect
hun adres
datum
jouw voornaam
onder de brief
handtekening
jouw adres
afsluitende zin
slotgroet

Slide 1 - Drag question

Wat is een goede slotgroet bij persoonlijke brieven?
correct
incorrect
Greets,
Greetings,
Bye,
Best regards,

Slide 2 - Drag question

De juiste datum notering in een Engelse brief is...
A
Berlin, Cuijk, 15 january 2021
B
15nd January 2021
C
15 January 2021
D
15 Januari, 2021

Slide 3 - Quiz

How do you begin an informal letter in English?
A
Dear Sir / Madam,
B
Hi ....,
C
Hello .....,
D
Dear ....,

Slide 4 - Quiz

Naar mijn mening
A
after my opinion
B
in my opinion
C
to my opinion
D
at my opinion

Slide 5 - Quiz

Doe de groeten aan je ouders
A
Give my love to your parents.
B
Greetings to your parents.
C
Greets to your parents.
D
Kind regards to your parents.

Slide 6 - Quiz

Ik ben een jongen en ik ben 16
A
I'm a 16-years-old boy
B
I'm a 16 years old boy
C
I'm a 16-year-old boy
D
I'm a 16 year old boy

Slide 7 - Quiz

True
False
Je verdeelt je tekst in minimaal 3 alinea's.
Je schrijft je eigen naam boven je adres.
Je zet een komma achter de aanhef.
Je schrijft een punt achter je naam aan het einde van je brief.
De maand schrijf je met een hoofdletter
"Greetings" is een correcte groet.
In het Engels bestaat er een woord ter vertaling voor "U".

Slide 8 - Drag question

Datum
Je eigen adres
Aanhef
Kern (in alinea's)
Afsluiting

Slide 9 - Drag question

Informal letter
Eigen adres op de Nederlandse manier.
-
Datum
-
Aanhef  
-
Brief in alinea’s (witregel tussen alinea’s).
1. Opening (waarom schrijf je)
2. Alinea's met daarin de punten vd opdracht!
-
Conclusie en afronding.
-
Afsluitende zin.  I hope to hear from you soon. (= slotzin)
- Kind regards / Best wishes
(Voornaam)


Slide 10 - Slide