2KGT - Chapter 4 - les 6

Chapter 4: In the City
Lesson 6
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Chapter 4: In the City
Lesson 6

Slide 1 - Slide

Doel van de les:

  1. De leerling is staat om nieuwe grammatica toe te eigenen en dit in opdrachten toe te passen.

Slide 2 - Slide

Today?
- Check our homework
- Grammatica opdrachten
- Homework
- Afsluiting

Slide 3 - Slide

Next?
Op de volgende pagina staan er antwoorden voor opdracht 24 en 26. Pak je WB op blz. 23 voor je.
Kijk je antwoorden na en corrigeer ze. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Next?
Op de volgende pagina staan er open vragen. 
Vertaal de woorden naar het Nederlands. 
Gebruik WB blz. 48/49 bij deze opdracht.
Good luck!

Slide 8 - Slide

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
friends
B
friendses

Slide 9 - Quiz

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
potato
B
potatos
C
potatoes

Slide 10 - Quiz

window

Slide 11 - Open question

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
whishs
B
wish
C
whishes

Slide 12 - Quiz

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
thiefs
B
thieves
C
thief

Slide 13 - Quiz

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
cities
B
citys
C
citi
D
city

Slide 14 - Quiz

ticket

Slide 15 - Open question

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
tooth
B
teeth
C
tooths
D
teeths

Slide 16 - Quiz

Wat is de juiste meervouds vorm?
A
aircrafts
B
aircrafthes
C
aircraives
D
aircraft

Slide 17 - Quiz

shop

Slide 18 - Open question

Next?
Op de volgende pagina staan er woorden en grammatica regels. Zet de juiste regel achter het bijbehorende woord.
Good luck!

Slide 19 - Slide

brush
fish
foot
fork
knife
story
tomato
add -es
add -es
add -s
add -ies
add -ves
change the word
word stays the same

Slide 20 - Drag question

Homework:
Pak WB-B, op bladzijde 26. Maak hier opdracht 28 t/m 30. Dit kijk je de volgende keer samen na aan het begin van de les.
Als je eerder klaar bent zijn dit de opties: 
DuoLingo , Woordzoeker, Werkblad, boek lezen of Slim Stampen

Slide 21 - Slide

Afsluiting:
  • Zijn er vandaag woorden gebruikt die nieuw voor je waren?
  • Waren de grammatica opdrachten makkelijk/moeilijk?
  • Wat vond je leuk aan de les van vandaag? (TOP)
  • Wat zou je graag anders zien de volgende keer? (TIP)

Slide 22 - Slide