much/many/a lot of / little/ few

Much, many & a lot of & little, few
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Much, many & a lot of & little, few

Slide 1 - Slide

Betekenis
 • Much, many & a lot of betekenen allemaal veel in het Nederlands.

 • Je gebruikt ze alleen niet allemaal op dezelfde manier. Kijk naar de volgende voorbeelden en probeer het verschil tussen much & many te raden!

Slide 2 - Slide

Voorbeelden
 1. many friends
 2. much water
 3. many chairs
 4. much time
 5. many superheroes
 6. much water 

Slide 3 - Slide

Uitleg much & many

 • Je gebruikt much als het woord dat erna komt ontelbaar is.

Voorbeelden:
Do you have much work? 
We haven't got much money.

Kan je het woord water tellen?

Slide 4 - Slide

Uitleg much & many

 • Je gebruikt many als het woord dat erna komt telbaar is, dus je kunt er meervoud van maken.

Voorbeeld:
He hasn't got many friends.
Do we have many videogames?


Slide 5 - Slide

Welk woord hoort waarbij? Sleep het woord naar het juiste witte vlak.
MANY
MUCH
pocketmoney
tables
witches
buses
fun
light
fans

Slide 6 - Drag question

Much
Many
money
sand
girls
pens
cars
coffee
rain
water
doors
hair
tables
phones

Slide 7 - Drag question

A lot of
 • A lot of betekent veel, net als bij many & much.

 • A lot of gebruik je bij bevestigende (+) zinnen.

Slide 8 - Slide

Voorbeelden
 • I have a lot of friends. (+) / many
 • She has not got many friends. (-)
 • Do we have much homework? (?)
 • The school has a lot of pupils. (+) /many
 • Our village has not got much snow. (-)
 • Does the cat have many kittens? (?)

Slide 9 - Slide

I have got ... problems.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 10 - Quiz

Dogs aren't ... fun.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 11 - Quiz

How ... milk is left in the fridge?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 12 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 13 - Quiz

WEINIG
little
few

Slide 14 - Slide

 Little           Few                        


 
Weinig + ontelbaar                                       Weinig + telbaar, dus kun je meervoud                                                                                   van maken.
Er zit te weinig zout in de soep.           Weinig mensen gingen naar het feestje.
There is too little salt in the soup.      Few people went to the party.

Slide 15 - Slide


There are very _______ cupcakes left.
A
Little
B
Few

Slide 16 - Quiz

I have ________ homework.
A
Little
B
Few

Slide 17 - Quiz

  A little        A few
Een beetje + ontelbaar                      Een paar + telbaar
Ik wil een klein beetje tomatensaus.       Ik snij een paar uien.
I only want a little tomato sauce.           I am cutting a few onions.

Slide 18 - Slide


Can you give me _________ apples?
A
A little
B
A few

Slide 19 - Quiz

There was only ________ meat in the pie.
A
A little
B
A few

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Link