8. WABO omgevingsvergunning

8.  WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.


En de nieuwe omgevingswet!


1 / 21
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

8.  WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.


En de nieuwe omgevingswet!


Slide 1 - Slide

Lesdoel:

- Na deze les weet je wat de WABO is.

- Weet je wat de voordelen van de WABO zijn.

- Welke belangrijke vergunningen worden vervangen door de   WABO

- En kun je een vergunningscheck uitvoeren met het omgevingsloket. www.omgevingsloket.nl

- Wat is de nieuwe omgevingswet

Slide 2 - Slide

Wat doet de WABO volgens jou?

Slide 3 - Mind map

modelbouwverordeningen

De woningwet bestaat dus behalve uit het bouwbesluit ook uit de modelbouwverordeningen.

In de modelbouwverordeningen staat o.a. aangeven dat je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning moet aanvragen als je wilt bouwen. Dit is dus vastgelegd in de WABO.



Woningwet

Slide 4 - Slide

Wat is de WABO?

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze regelt het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De Wabo voegt circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.

Voordeel:Eén digitaal loket om al je vergunningen aan te vragen.

Slide 5 - Slide

vergunningen in de WABO

- kapvergunning

- sloopvergunning

- bouwvergunning

-aanleg van wegen

- vergunningen voor het doen van grondonderzoek etc.


Slide 6 - Slide

Voordelen van de WABO
- Minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven.
- Betere dienstverlening naar burgers.
- Snelle afhandeling afgifte vergunning.
-In principe kan alles digitaal worden afgedaan
- Betere afstemming met andere vergunningen.


Slide 7 - Slide

3 categorieen/ vergunningen

- bouwvergunningvrij


- bouwvergunningplichtig


- meldingplichtig (voornamelijk voor milieu-activiteiten)

Slide 8 - Slide

Aanvraag omgevingsvergunning
- Sommige gemeente hebben het omgevingsloket opgenomen in hun eigen computersysteem waardoor zij direct, indien mogelijk, een vergunnig kunnen afgeven. bv Gemeente Zaanstad
omgevingsloket

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

In 2021

Heel veel regelgeving over ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, vergunningen van Horeca tot bomenkap tot milieu worden opgenomen in de nieuwe

Omgevingswet

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Uitgangspunten Omgevingswet
  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;

- duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;

- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Slide 14 - Slide

krantenartikel 28-11-2019.

NRC

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Waar staat WABO voor?
A
Wet algemene bepalingen Overheidsinstanties
B
Wet Actuele besluiten omgevingsvergunning
C
Wet Alternatief Beroepsaanvraag Omgeving
D
Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht

Slide 17 - Quiz

Noem 2 voordelen van de WABO t.o.v. de oude bouwvergunning?

Slide 18 - Open question

Noem minstens 3 categorieën van vergunning mogelijkheden die opgenomen zijn in de WABO?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Link

Opdracht:

Op je teamsite staan een aantal opdrachten  voor je klaar bij het kanaal bedrijfskunde >bestanden> periode 2 >   8. WABO 


WABO in het kort  

zie deze link voor de belangrijkste punten van de WABO

Slide 21 - Slide