MDB - personal pronouns

Welcome class
Please, sit down and get your books out
Today's subject: Personal pronouns
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welcome class
Please, sit down and get your books out
Today's subject: Personal pronouns

Slide 1 - Slide

Personal Pronouns

(persoonlijke voornaamwoorden)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Personal pronouns 

Slide 4 - Slide

Personal pronouns

Slide 5 - Slide

Personal pronouns

Slide 6 - Mind map

Maak deze zin af:
Personal pronouns...
A
vertellen iets over de uitspraak van woorden
B
verwijzen naar mensen dieren of dingen
C
verwijzen nooit naar dieren of dingen
D
gebruik je om bezit aan te geven

Slide 7 - Quiz

Personal Pronouns
timer
1:00
I
You
She
We
You
They
He
It
Jij/je
Wij/we
Zij/ze
Ik
Jullie
Hij
Zij
Het

Slide 8 - Drag question

Which of these words is a personal pronoun?
A
Orange
B
you
C
car
D
blue

Slide 9 - Quiz

Pick a personal pronoun:
... is cold outside.
A
He
B
We
C
She
D
It

Slide 10 - Quiz

A personal pronoun:
.... are very good friends. (wij)
A
he
B
they
C
you
D
we

Slide 11 - Quiz

Kies de juiste personal pronoun

..... is sitting in the garden
A
She
B
Him

Slide 12 - Quiz

Choose the correct personal pronoun:

_____ is from London. (zij)
A
she
B
they
C
he
D
we

Slide 13 - Quiz

A personal pronoun:
... is from Curacao. (zij)
A
she
B
they
C
he
D
we

Slide 14 - Quiz

Kies de juiste personal pronoun

..... is sitting in the garden
A
She
B
Him

Slide 15 - Quiz

A personal pronoun:
... is from Curacao. (zij)
A
she
B
they
C
he
D
we

Slide 16 - Quiz

A personal pronoun:
... like school. (ik)


A
i
B
I
C
you
D
we

Slide 17 - Quiz

A personal pronoun:
My brother is nice. ..... is 26 years old.
A
you
B
she
C
he
D
him

Slide 18 - Quiz

Welke Personal Pronoun kan je als vervanging gebruiken?
They
She
He
It
We
Sister
Boy
School
Dad
Cars
Emily & Jack
Bike
Sophia and I
Parents
Teacher

Slide 19 - Drag question

She-He-It
They
We
You
You and Tom
You and me
My family
That book
My brother and I
John and Diana
His parents
You and your team
Elisabeth
My uncle

Slide 20 - Drag question

Personal Pronoun
  1. Wat betekent 'personal pronoun'?
  2. Schrijf alle personal pronouns in het Engels op en schrijf de Nederlandse versie erachter.
  3. Geef duidelijk aan of de personal pronoun enkelvoud is of meervoud.

Slide 21 - Slide

Personal pronouns

Slide 22 - Slide

Put the personal pronoun with the right form of 'to do'
Do
Does
I
You
You (mv)
They
He
It
We
She

Slide 23 - Drag question

Match de blauwe personal pronouns met de juiste vorm van het werkwoord to be (in het rood)
am
are
is
I
You
He/she/it
We/You/they

Slide 24 - Drag question

Personal pronoun
Possessive pronoun
he
her
they
your
we
my
our
it

Slide 25 - Drag question