dagbesteding H3

dagbesteding H3

1 / 12
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

dagbesteding H3

Slide 1 - Slide

welke 5 benaderingen staan er in het boek

Slide 2 - Open question

welke benaderingswijze spreekt jou het meest aan, leg uit waarom

Slide 3 - Open question

waar denk je aan bij
vraaggericht werken

Slide 4 - Mind map

welke zaken hebben invloed op de hulpvraag die een client kan hebben
A
samenleving, buren, individu
B
samenleving, instelling, individu
C
instelling, maatschappij, samenleving
D
individu, samenleving, hulpvraag

Slide 5 - Quiz

de hulpvraag
omschrijft de wensen en behoeften van de client. 
de samenleving, het individu en de instelling hebben invloed op de hulpvraag

Slide 6 - Slide

Het is belangrijk om je te kunnen inleven in de client, noem twee oorzaken waardoor dit lastig kan zijn

Slide 7 - Open question

cognitieve component =
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 8 - Quiz

sociaal psychologische component
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 9 - Quiz

handelingscomponent
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 10 - Quiz

motorische component
A
kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet
B
het uitvoeren van de handeling is automatisme
C
je durft de handeling in de praktijk toe te
D
je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 11 - Quiz

geef aan hoe je een instructie geeft, gebruik daarbij de beginsituatie, doelstelling, kerninstructie, evaluatie

Slide 12 - Open question