NPO 2022-2023

NPO: leerlingen ondersteunen bij leren en welbevinden
Geef van elk van de volgende interventies aan 
of je wil dat deze komend schooljaar ingezet wordt

1 / 22
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

NPO: leerlingen ondersteunen bij leren en welbevinden
Geef van elk van de volgende interventies aan 
of je wil dat deze komend schooljaar ingezet wordt

Slide 1 - Slide

Inzet studenten voor bijles en extra handjes in de klas
0100

Slide 2 - Poll

inzet student vaste toetsinhaalmomenten
Graag
niet nodig, kunnen we als docenten zelf wel

Slide 3 - Poll

vaste bijlesuren voor docenten
0100

Slide 4 - Poll

Ik ben positief over Studiepunt Plus
😒🙁😐🙂😃

Slide 5 - Poll

Studiepunt Plus moet gratis aangeboden worden aan leerlingen die dit nodig hebben
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

dagexcursies voor leerlingen
JA, mits educatief
JA, educatief of vermaak
JA, alleen vermaak
NEE

Slide 7 - Poll

extra sport(mid)dagen
JA, graag elke maand
JA, graag 2 x per jaar extra
NEE, gewone sportdagen is voldoende

Slide 8 - Poll

Ik wil graag een studiedag over bewegend leren
Graag
Liever niet

Slide 9 - Poll

Feedback (leren) geven aan leerlingen
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll

Meer lestijd inzetten voor
'technieken voor begrijpend lezen'
0100

Slide 11 - Poll

Invoeren handschriftonderwijs
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll

invoeren verplichte typecursus
ja
nee
geen mening

Slide 13 - Poll

Extra gelden inzetten voor het aanschaffen van trainingsmateriaal voor gesproken taalinterventie
Ja, graag
alleen voor leerlingen die hier erg veel moeite mee hebben
nee, wat taalvakken aanbieden is voldoende
geen mening

Slide 14 - Poll

Extra geld voor loopbaan oriëntatie
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Meer tijd nemen in je les voor het invullen van agenda/Plenda
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

Elke jaarlaag moet komend schooljaar minimaal 1 keer op een cultureel uitje
JA
NEE
Vaker dan 1 keer

Slide 17 - Poll

Ik heb ondersteuning nodig in de klas
JA,
Nee, dan liever kleinere klassen
Alleen in bewerkelijke klassen
ik heb geen ondersteuning nodig in de klas

Slide 18 - Poll

er moet extra aandacht komen voor goed leren rekenen op VP3
ja
nee

Slide 19 - Poll

Extra gelden buitenmeubilair
ja
nee

Slide 20 - Poll

Hier kun je je eigen ideeën kwijt over waar we de extra gelden het best voor zouden kunnen gebruiken:

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide