Eindexamen Geschiedenis VMBO 2022 (Sleepvragen)

Examen VMBO-KB, GL en TL
2022
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Sleepvragen
1 / 14
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Examen VMBO-KB, GL en TL
2022
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Sleepvragen

Slide 1 - Slide

Nederland (1848-1914)

Slide 2 - Slide

Als gemeenteraadslid in Amsterdam stelde Wibaut voor om huursubsidie te geven aan arme mensen én om goede en betaalbare huizen te bouwen.
Zeven jaar later werd hij wethouder in Amsterdam. Een wethouder is te vergelijken met een minister. Een gemeenteraadslid is te vergelijken met een Tweede Kamerlid. Een invulopdracht over Wibaut:

1 Als gemeenteraadslid behoorde Wibaut tot de                                                     macht.
  
kies uit:

2 Als gemeenteraadslid deed Wibaut het voorstel om arme mensen huursubsidie te geven. Zijn voorstel is te

 vergelijken met het recht van                              .

kies uit: 


3 Als wethouder had hij                                                      macht.

kies uit:???
???
???
rechterlijke
uitvoerende
amendement
initiatief
rechterlijke
uitvoerende
wetgevende
initiatief

Slide 3 - Drag question

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Slide 4 - Slide

Drie herinneringen van mensen aan het westelijke front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Elke herinnering hoort bij een gebeurtenis in een bepaald jaar.
▻Geef per herinnering aan bij welk jaartal de gebeurtenis hoort. 
Let op! Er blijven drie jaartallen over.
Van een Britse verpleegster:
Toen ik stond te wachten, kwamen er veel troepen langs marcheren. Deze soldaten zagen er groter en krachtiger uit dan onze soldaten. Ik dacht eerst dat het de officieren waren, omdat ze nette en schone uniformen aan hadden. Toen hoorde ik opgewonden achter mij roepen: “Kijk, kijk! Daar zijn de eerste Amerikaanse soldaten die in Europa zijn aangekomen!”
Van een Britse soldaat:
De sergeant zat op zijn paard, rolde een wit document uit en begon voor te lezen. Hij las voor dat de wapenstilstand vanmorgen was ondertekend. We hadden al een paar dagen eerder geruchten gehoord dat de vijand het niet lang meer volhield.
Van een Britse soldaat:
Met prachtig weer voeren we uit en verlieten we de Britse kust. Op de kade stond veel publiek dat ons als eerste groep soldaten luidruchtig uitzwaaide. Het voelde als de droom van elke soldaat: de oorlog in Europa gaat nu beginnen!
1914
1915
1916
1917
1918
1919

Slide 5 - Drag question

Het interbellum (1918-1939)

Slide 6 - Slide

Hieronder staan vijf gebeurtenissen die te maken hebben met Duitsland in de periode 1918-1939. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
1
2
3
4
5
Duitsland accepteert het Dawesplan.
In Duitsland wordt het Ruhrgebied bezet.
In Duitsland vindt de conferentie van München plaats.
Duitsland wordt lid van de Volkenbond.
Duitsland wordt een dictatuur.

Slide 7 - Drag question

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Slide 8 - Slide

Hieronder staan zes omschrijvingen en vier jeugdboeken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. 
▻Geef per boek aan welke omschrijving daarbij hoort. Let op! Er blijven twee omschrijvingen over.
Eenzaam in de oorlog
Eddy weet: hij is nergens meer veilig. Gescheiden van zijn ouders woont hij bij vreemde mensen. Steeds weer naar een ander adres. Achttien in totaal. Omdat hij zo vaak hoest, vormt hij een gevaar voor anderen en voor zichzelf. Lukt het om uit handen van de Duitsers te blijven?
Dromen van vrijheid
Als Marja wakker wordt, weet ze meteen dat er iets mis is. Samen met haar oudere broer Peter sluipt ze naar de woonkamer. Door de gordijnen ziet ze Japanse soldaten met een zwaar kanon door hun straat lopen.
Opgejaagd
Maira woont met haar hele gezin in een woonwagen. Het leven wordt steeds moeilijker. Op een ochtend bonst de politie hard op de deur en wordt het gezin afgevoerd naar Westerbork. Na drie dagen in het doorvoerkamp wordt het gezin op transport gezet. Vanachter een barak ziet Maira hoe haar gezin de trein instapt en dat de deuren van de wagons worden dichtgeschoven en vergrendeld.
Bommen op ons huis
Fien is wakker geworden van de Duitse vliegtuigen. De oorlog is nu begonnen! Eerst vindt zij het vooral spannend. Vier dagen later denkt Fien daar heel anders over. Bommen vallen op haar stad en haar huis en ze raakt alles kwijt.
bezetting van Indonesië
bombardement op Rotterdam
deportaties
gedwongen tewerkstelling
onderduiken
slag om Arnhem

Slide 9 - Drag question

Europa en de wereld (1945-1989)

Slide 10 - Slide

Hieronder staan vijf begrippen die horen bij Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
▻Geef per onderdeel aan welk begrip daarbij hoort. Let op! Er blijven twee begrippen over.

Ik kreeg werk bij een fabriek in Gouda. Sommige collega’s kwamen uit hetzelfde land als ik. Al snel maakte ik nieuwe vrienden en besloot om toch in Gouda te blijven wonen. Mijn buren vonden het erg interessant, iemand uit een ver land die een andere taal sprak.
Wij wilden gratis crèches. Of in ieder geval betaalbare kinderopvang als gratis opvang niet mogelijk was. Zo zouden meer vrouwen in de gelegenheid zijn om te werken.
Wij gingen als leerlingen staken. We bezetten de aula van de school en eisten dat we betrokken werden bij alle beslissingen die met ons als leerlingen te maken hadden.
democratisering
gastarbeiders
poldermodel
secularisatie
Tweede Feministische Golf

Slide 11 - Drag question

De bron gaat over de Koude Oorlog.
▻Bij welk land hoort de raket die links is afgebeeld? 
▻En welk begrip past bij de bron?
land
begrip
Duitsland
containmentpolitiek
Verenigde Staten
satellietstaten
invloedssfeer
Groot-Brittannië
Sovjet-Unie
wapenwedloop

Slide 12 - Drag question

Door de tijd heen

Slide 13 - Slide

Hieronder staan vier gebeurtenissen die te maken hebben met verschillende Amerikaanse presidenten in de periode 1945-1987.
▻Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
koningin
Juliana
koningin 
Beatrix
koning 
Willem-Alexander
koningin
Wilhelmina
Op de eerste Nederlandse euromunt staat een afbeelding van het staatshoofd van Nederland.
Bij de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht is het staatshoofd aanwezig.
Via uitzendingen van Radio Oranje spreekt het staatshoofd de bevolking moed in.

Slide 14 - Drag question