EHBO: Reanimatie en het gebruiken van een AED

reanimeren
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

reanimeren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud
Lesdoelen
Herhaling
Theorie EHBO
Reanimatie volwassenen en kind
AED
Afsluiting

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat was de betekenis van EHBO?
A
Eerste hulp bij ongevallen
B
Eerste hulp bij oudere

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het belangrijkste bij EHBO?
A
geduld
B
eigen veiligheid
C
samenwerking
D
hygiëne

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Stappen bij het aantreffen van een slachtoffer
1. Zorg voor veiligheid: van jezelf én het slachtoffer
2. Ga na wat er aan de hand is (bij bewusteloosheid: meteen 112!)
3. Stel het slachtoffer gerust (benaderen aan de kant van het gezicht)
4. Zorg voor deskundige hulp (bel 112 of laat dit doen)
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij zit of ligt

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
  • Na deze les ben je op de hoogte van de regels rondom reanimatie.
  • Na deze les herken je gasping en weet je hoe hier op te handelen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wanneer stop je de reanimatie?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Reanimatie/AED

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Ervaringen?

Slide 10 - Slide

Inventariseer eventuele (traumatische) ervaringen.
Wat zijn oorzaken van een reanimatie?
A
Verslikking/verstikking
B
Hartinfarct
C
Hartritmestoornis
D
Alle antwoorden

Slide 11 - Quiz

Andere oorzaken: lage bloeddruk, onderkoeling, klaplong, longembolie.
Wat is gasping (gaspen), een agonale ademhaling
A
normale ademhaling
B
iemand met een vergiftiging
C
ademhalingspoging van het lichaam bij een hartstilstand
D
laatste ademhaling van een stervend iemand

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Tijdens reanimatie maak je de luchtweg vrij door
A
stabiele zijligging
B
chin lift
C
Heimlich
D
beademing

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Reanimatie

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Wat ís reanimatie?
Reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en ademhaling


(Bron: reanimatieraad.nl)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Circulatiestilstand
Toestand waarbij het hart geen bloed meer rondpompt.

Hoe stel je dit vast?

- Het slachtoffer reageert niet (bewustzijnsverlies)
- Het slachtoffer ademt niet (normaal) 
Twijfel aan ademhaling? Start reanimatie!

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Circulatiestilstand
- Geen bloedcirculatie = geen zuurstof en voedingsstoffen naar organen
- Binnen drie tot vier minuten: onherstelbare schade!
- Snel handelen is van levensbelang
- Oorzaak: hartstilstand, hartinfarct, ongeval (bijv. met electriciteit)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Keten van overleving

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Belangrijk:
30 x borstcompressie wissel je af met 2 x beademen
Geef borstcompressie 100-120 x per minuut
Beadem kort 2x, onderbreek borstcompressie nooit langer dan 10 seconde!
(Covid: niet beademen, dek de mond af)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

AED
Automatische Externe Defibrillator
Maakt reanimatie veel succevoller!
Alleen effectief bij fibrillatie
Volg altijd de instructies

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Aan het werk! 
https://forms.office.com/e/5SgeKpCyCF

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

- Als je een niet-reanimeren penning vindt
- Als het slachtoffer bij bewustzijn komt
- Als een arts of ambulancedienst aangeeft dat je mag stoppen
- Als je uitgeput bent

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

App: 
QCPR 
Landal Medical

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Vragen?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Volgende week:

Verzorging module 6; hoofdstuk
3.1 Uitwendige verwonding
3.2 Verschillende uitwendige verwondingen
3.5 Overige letsels en verwondingen
3.8 Preventie van ongevallen
3.9 Nazorg en verwerking

Slide 29 - Slide

This item has no instructions