V2 23maart

1 / 22
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Possessive Pronoun

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Verschil

De eerste vorm van deze bezittelijke vnwen wordt in een zin bijvoeglijk gebruikt.


Is this your pen?


'your' zegt iets over het zelfstandig nw 'pen'.

Slide 5 - Slide

Verschil

De tweede vorm van het bezittelijk vnw wordt
zelfstandig gebruikt.

Is this your pen or is it mine?


Deze voornaamwoorden vervangen een eerder genoemd zelfstandig naamwoord.

Slide 6 - Slide

Welke zin klopt?
A
This is my Ipad.
B
This is mine Ipad

Slide 7 - Quiz

Someone gave Sally a book. That book of ... is very exciting.
A
her
B
hers

Slide 8 - Quiz

He loves ... new mountainbike.

Slide 9 - Open question

When they were driving home, suddenly ....... car broke down

Slide 10 - Open question

We took those pens. Those pens are ...

Slide 11 - Open question


He has bought a new bike. Is it really ____?

Slide 12 - Open question

Hey Nate!
Is he ___ teacher?

Slide 13 - Open question


Hey Ron! This is not our car. ___ is red.

Slide 14 - Open question


Lisa broke ___ left leg.

Slide 15 - Open question


Is this Emily's room? – Yes, it's ___.

Slide 16 - Open question

I lost ___ pen in the library. Can I have one of ___?

Slide 17 - Open question

That is your umbrella. This one is .......

Slide 18 - Open question

Look at that dog. ......... fur is so beautiful.

Slide 19 - Open question

Deze les heb ik geleerd:

Slide 20 - Mind map

Dit wil ik graag nog een keer herhalen/extra oefenen:

Slide 21 - Mind map

Aan de slag:
do ex. 11

Woordtrainer les 3 of 4, unit4

do ex. 11

Slide 22 - Slide