H4.4 Mens en milieu

H4 'Mens en machine'cursus 4.4 'Mens en milieu'Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)

Periode: Moderne Tijd (1800-nu)


1 / 20
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H4 'Mens en machine'cursus 4.4 'Mens en milieu'Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)

Periode: Moderne Tijd (1800-nu)


Slide 1 - Slide

Planning

 • Lesdoelen vorige les
 • Lesdoelen deze les
 • Instructie / zelfstandig werken
 • Aan de slag
 • Lesdoelen evalueren


Slide 2 - Slide

Herhaling lesdoelen 4.3

Slide 3 - Slide

Wat betekent het begrip industriële samenleving
A
Samenleving waarin handel en ambachten belangrijk zijn.
B
Samenleving waarin landbouw erg belangrijk is.
C
Samenleving waarin fabrieken en industrie erg belangrijk zijn
D
Samenleving waarin computers en ICT erg belangrijk zijn.

Slide 4 - Quiz

Wat betekent urbanisatie of verstedelijking?
A
Mensen verhuizen van het dorp naar de stad
B
Mensen verhuizen van de stad naar het dorp
C
Mensen verhuizen naar de rand van de stad

Slide 5 - Quiz

Hoe was het leven van een fabrieksarbeider? Noem 2 voorbeelden

Slide 6 - Open question

Waarom werkten er veel kinderen in de fabrieken?

Slide 7 - Open question

Lesdoelen 4.4
 •  Je kunt de 3 milieuproblemen benoemen.


 • Je kunt van elk milieuprobleem een voorbeeld noemen.


 • Je kunt uitleggen hoe het komt dat het steeds warmer wordt op aarde.


 • Je kunt het begrip duurzame energie uitleggen.


Slide 8 - Slide

Zelfstandig / Instructie volgen

Zelfstandig werken:

Je leest eerst alle leerstoffen door (ong. 10-15min).
Je maakt eerst de begrippen en betekenissen van de cursus.
Je maakt alle opdrachten van de cursus, ook de blauwe.
Tijdens de instructie ben je stil!
Je kunt aan het einde van de les de lesdoelen beantwoorden

Instructie volgen:

Je doet mee met de uitleg.
Je maakt aantekeningen als dat nodig is.
Je hoeft niet alle opdrachten te maken.

Slide 9 - Slide

De 3 milieuproblemen
 • Milieu-vervuiling: bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto's.


 • Milieu-aantasting: bijvoorbeeld een weg door een natuurgebied.


 • Milieu-uitputting: bijvoorbeeld als plant -en diersoorten verdwijnen of grondstoffen die opraken.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Hoe komt het dat het steeds warmer wordt op aarde?

Slide 12 - Open question

Versterkte broeikaseffect

5. Omdat de  warmte wordt teruggekaatst door broeikas-gassen naar de aarde warmt de aarde op.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Problemen met de ozonlaag

Slide 15 - Slide

Duurzame energie
= energiebronnen die minder slecht zijn voor het mileu

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Welke energiebronnen (groene energie) worden er nog meer genoemd in het filmpje?

Slide 18 - Open question

Aan de slag
Maken:
 • Cursus 4.4 blz. 26 t/m 31 opdr. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
 • Begrippen en betekenissen


Klaar:

 • Alle blauwe opdr.
 • Verdieping blz. 34, 35
 • Topografie blz. 36, 37

Slide 19 - Slide

Evaluatie Lesdoelen 4.4
 •  Je kunt de 3 milieuproblemen benoemen.


 • Je kunt van elk milieuprobleem een voorbeeld noemen.


 • Je kunt uitleggen hoe het komt dat het steeds warmer wordt op aarde.


 • Je kunt het begrip duurzame energie uitleggen.

Slide 20 - Slide