Pedagogiek periode 3.1 - Les 3

Dagopening
Habakuk 3: 1-12
Psalm 70 vers 3
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Dagopening
Habakuk 3: 1-12
Psalm 70 vers 3

Slide 1 - Slide

Deze les
Vormen van kinderopvang (1.3)

Vormen van opvoedondersteuning (1.4)

Slide 2 - Slide

Lesson Up 

Slide 3 - Slide

Harmonisatie
Harmonisatie kinderopvang - peuterspeelzaal:
 • Vierogenprincipe
 • beroepskracht-kind ratio
 • pedagogisch beleidsplan
 • scholing medewerkers

Slide 4 - Slide

Vormen kinderopvang

Kinderdagverblijf
Gastouder
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Brede school
IKC
Peuterspeelzaal

Slide 5 - Slide

De maximale groepsgrootte op een KDV is afhankelijk van de leeftijd
Waar
Niet waar

Slide 6 - Poll

Een gastouder
A
Mag kinderen alleen bij zichzelf thuis opvangen
B
Mag thuis of bij kind thuis opvangen
C
Mag ook op andere locaties opvangen als ze aan eisen voldoen

Slide 7 - Quiz

Een gastouder mag maximaal 10 kinderen opvangen
Waar
Niet waar

Slide 8 - Poll

Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang
Waar
Niet waar

Slide 9 - Poll

Tussenschoolse opvang
 • Vorm van overblijven tussen de middag
 • Valt niet onder Wet Kinderopvang
 • Geen vergoeding of subsidie mogelijk
 • Helft medewerkers moet scholing hebben gevolgd 

Slide 10 - Slide

Brede school

Slide 11 - Mind map

Integraal Kind Centrum
Verschil met Brede School - 4 pijlers IKC:
 • IKC is 1 organisatie
 • Bij IKC is 1 pedagogische visie
 • Bij IKC wordt gewerkt met 1 team
 • Bij IKC 'integraal denken': samen oplossingen zoeken

Slide 12 - Slide

Vormen opvoedingsondersteuning

Slide 13 - Slide

Pyramide
Pyramide opvoedingsondersteuning (zie boek blz. 28)
Verschillende niveaus van ondersteuning

Slide 14 - Slide

Wat is een wijkteam?

Slide 15 - Open question

Maatschappelijk werk
Gezinscoaching
Kamertraining
Crisisopvang

Slide 16 - Slide

Veilig thuis

Slide 17 - Mind map

De Raad van Kinderbescherming heeft drie belangrijke taken. Welke hoort er niet bij?
A
Kinderen en jongeren beschermen
B
De CAO voor kinderopvang bepalen
C
Screening van pleeg- en adoptiegezinnen
D
De rechter adviseren

Slide 18 - Quiz

Ondertoezichtstelling
Uithuisplaatsing

Slide 19 - Slide