Les 4. Methodisch werken- Observeren

Les 4- Observeren 
1 / 34
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 4- Observeren 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen? 
- Terugblikken 
Vooruitkijken: 
- Valkuilen bij observeren 
- Methodisch observeren en observatie methoden
- Jouw positie als observator 
- Observatie methode 'KIJK'


Slide 2 - Slide

Lesdoelen 
Aan het eind van de les; 
  • Kan de student, valkuilen tijdens observeren herkennen en toelichten. 
  • Weet de student wat methodisch observeren inhoudt.
  • Kan de student toelichten wat methodisch observeren inhoudt en de verschillende observatie methoden onderscheiden. 


Slide 3 - Slide

Lesdoelen 
Aan het eind van de les; 
  • Weet de student wat de onderdelen zijn van een observatie plan

Slide 4 - Slide

Terugblikken
Wat hebben we gedaan? 

- definitie van methodisch observeren
- betrouwbaar observeren
-stimulus en response 
- factoren die observeren beïnvloeden


Slide 5 - Slide

Wat hoort er niet bij?
De 4 basisbehoeften van kinderen zijn..
A
Veilige omgeving
B
Leiding hebben
C
Autonomie
D
Hechtingsfiguur

Slide 6 - Quiz

Hoe weet je of je observatie valide(betrouwbaar) is?

Slide 7 - Open question

Wat hoort er niet bij?
Voorbeelden van waarneembaar gedrag zijn...
A
Lopende kinderen
B
Pratende kinderen
C
Kinderen die rennen
D
Kinderen die nadenken

Slide 8 - Quiz

Wat houden de begrippen stimulus en response ook alweer in?

Slide 9 - Open question

Factoren zijn ook van invloed op gedrag van de mens. Schrijf 2 factoren op.

Slide 10 - Open question

Een kindje die je niet in de ogen aankijkt , als je met hem praat..
A
Omgevingsfactor
B
Fysieke factor
C
Psychische factoren
D
Culturele factor

Slide 11 - Quiz

Fysieke factoren zijn altijd heel gemakkelijk te herkennen..
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

Psychische factoren zijn vaak onzichtbaar. Waarom is dat zo?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Valkuilen bij observeren 
 Interpretatie van een gebeurtenis  is erg persoonlijk. 
Bij observeren kunnen 2 mensen dezelfde situatie volledig anders waarnemen. Dat komt omdat iedereen de werkelijkheid om zich heen altijd subjectief, gekleurd, waarneemt.

Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je objectief observeert. Objectief betekent: gebaseerd op feiten. 

Slide 15 - Slide

Valkuilen bij observeren 
- Je eigen mening. 
Bijv. een beweeglijk kind. 

- Emotionele betrokkenheid. 
Bijv. je lievelingskindje op de KO of Basisschool
Slide 16 - Slide

Valkuilen bij observeren 
- Halo- effect 
Het effect dat gunstige eigenschappen van een persoon de minder gunstige eigenschappen wegdrukken. 
-Horn-effect
Het effect dat negatieve eigenschappen van een persoon de hele kijk op de persoon bepalen.

Slide 17 - Slide

Halo- effect 
Horn- effect 

Slide 18 - Slide

Valkuilen bij observeren 
- Vooroordeel 
Een vooroordeel is een mening over iets of iemand, die niet op feiten berust. 
- Projectie 
Bij projectie zie je eigenschappen en ideeën van jezelf in de ander. Je geeft dan jouw eigen gedachten, gevoelens, verlangens en eigenschappen aan dat kind, waardoor je gedrag een verkeerde betekenis geeft. 

Slide 19 - Slide

Valkuilen bij observeren 
- Stemming
bijv. Vermoeidheid. Vrolijkheid ect 

- Ervaring in observeren
Nadeel; je ziet alles met een beroepsblik Slide 20 - Slide

Methodisch observeren 

Slide 21 - Slide

Methodisch observeren 
Waarnemen, signaleren en observeren
--->
Conclusie  
Deze conclusie is  de eerste stap van het methodisch proces. Het is je beginsituatie
Vanuit die beginsituatie beschrijf je doelen en maak je een plan en ga je uiteindelijk evalueren Slide 22 - Slide

Methodisch observeren 
- Doelgericht -Een observatie heeft altijd een doel.
(onderzoeksvraag of  beschrijvende observatie)

- Planmatig - Je observeert systematisch volgens een plan en dit leg je zo concreet mogelijk vast in een observatieplan. 

 


Slide 23 - Slide

Onderzoeksvraag en Beschrijvende observatie 
Je begint met een vraag die je wilt beantwoorden.
(Onderzoeksvraag)
Kan je (nog) geen onderzoeksvraag opstellen dan begin je met een beschrijvende observatie. 
Een beschrijvende observatie schrijf je alles op wat je opvalt.
 De verzamelde informatie, gebruik je weer voor het maken van een concrete vraagstelling. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Onderdelen observatieplan 
1 Aanleiding
2 Observatiedoel en de onderzoeksvraag
3 Concreet gedrag
4 Observatiecategorieën
5 Observatiemethode
6 Plaats en tijd
7 Algemene gegevens


Slide 26 - Slide

5. Observatiemethoden
De observatiemethode is de manier waarop je gedrag systematisch en doelgericht observeert. 
Onder te verdelen in 4 hoofdgroepen: 
1.participerend/gestructureerd;
2.participerend/ongestructureerd;
3.niet-participerend/gestructureerd;
4.niet-participerend/ongestructureerd.Slide 27 - Slide

Participerend/ Niet- participerend 
Bij een participerende observatie neem je als observator zelf deel aan de te observeren situatie. 

Bij een niet-participerende observatie ben je alleen maar toeschouwer. 

Slide 28 - Slide

Ongestructureerd/ Gestructureerde 
Bij een ongestructureerde observatie ligt niet vast hoe je precies gaat observeren en volgens welke regels. 

Bij een gestructureerde observatie weet je precies wat je gaat observeren en volgens welke regels. 

Slide 29 - Slide

Hulpmiddelen bij observatie 

Pen en papier, of een laptop zijn voldoende als je op school of in het kindercentrum observeert. 

Slide 30 - Slide

Observatie methode 
'KIJK'
KIJK! is het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kindercentra. 

Slide 31 - Slide

Opdracht
Maak de opdrachten 4 


Slide 32 - Slide

Thieme opdrachten 

Slide 33 - Slide

Ik;
A
Begrijp de theorie en heb al mijn opdrachten af
B
Begrijp de theorie nog niet zo goed, maar ik werk eraan
C
Begrijp de theorie niet en moet meer uitleg

Slide 34 - Quiz