Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie
1 / 22
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Thema methodisch werken
Leerdoelen: 

Je geeft o.a. voorlichting en advies over een gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne en het gebruik van (technologische) hulpmiddelen
Je geeft zo nodig instructies aan de zorgvrager(s) en eventueel het sociale netwerk voor het uitvoeren van een handeling of het gebruik van een hulpmiddel

Slide 2 - Slide

V.A.I.
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. Preventie betekent: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 3 - Slide

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 4 - Slide

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 5 - Slide

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 6 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 7 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 8 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 9 - Quiz

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 10 - Quiz

Doel voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 11 - Slide

Aandachtspunten voorlichting
Zorg voor een duidelijk doel
Er is sprake van tweerichtingsverkeer
Sluit aan bij de voorkennis van de zorgvrager
Herhaal de voorlichting regelmatig
Betrek familie/mantelzorgers erbij

Slide 12 - Slide

Waar heb je wel eens ergens
voorlichting over gegeven?

Slide 13 - Mind map

Doel advies geven
Door goed advies te geven kunnen zorgvragers vaak dingen zelf blijven doen of blijft de gezondheidstoestand daardoor stabiel

Slide 14 - Slide

Aandachtspunten advies
  • Sluit aan bij het zorgplan
  • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
  • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
  • Betrek de familie bij het advies

Slide 15 - Slide

Methodisch voorlichting en advies geven
1) Probleemanalyse: Gegevens verzamelen, wat is er aan de hand?
2) Gedragsfactoren bepalen: waarom doet iemand wat hij doet?
3)Doelen stellen: kennis/houding/gedrag?
4)Uitvoeren
5) Evaluatie

Slide 16 - Slide

Waarom methodisch?
Vergroot de kans op succes!

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Doel instructie
Leef- en gedragspatronen aanleren
Met hulpmiddelen leren omgaan
De algemene dagelijkse levensverrichtingen ( ADL-vaardigheden) leren uitvoeren
Verpleegtechnische vaardigheden aanleren

Slide 19 - Slide

Methodisch instructie geven
1) Bepaal samen met de zorgvrager wat hij wil leren en wat het einddoel is.

2) Bespreek de stappen die nodig zijn om het einddoel te bereiken.
3) Vergroot het inzicht van de zorgvrager door de stappen mondeling door te nemen en/of te laten zien in een voorbeeld.
4) Voer samen alle stappen uit, zodat de zorgvrager eerst de hele handeling begrijpt.
5) Leer de zorgvrager de handeling stap voor stap zelfstandig aan door:
• deze eerst samen te doen
• aanwijzingen te geven als hij de handeling zelf uitvoert
• heel goed te kijken als hij de handeling zelfstandig uitvoert
6) De zorgvrager voert de hele handeling zelfstandig uit en je evalueert de handeling samen.Slide 20 - Slide

Waarover heb jij wel eens een instructie gegeven?

Slide 21 - Mind map

Oefenen (30 minuten)
In Break Out rooms aan de slag met casus
(zie 'Bestanden' in dit kanaal)
Nabespreken

Slide 22 - Slide