H1 landschap §2 gesteente verandert

H1: Landschap
§2 Gesteente verandert
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H1: Landschap
§2 Gesteente verandert

Slide 1 - Slide

Leerdoelen §1.2 Gesteente verandert
  • Je kunt het verschil tussen mechanische en chemische verwering uitleggen.
  • Je kunt uitleggen hoe verwering gebergten aantast.
  • Je kunt uitleggen hoe chemische verwering zorgt voor het ontstaan van grotten.
  • Je kunt het verschil tussen verwering, erosie en sedimentatie uitleggen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

De vorige afbeelding. Is dit een oud of een jong gebergte?
A
Oud
B
Jong

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

De vorige afbeelding. Is dit een oud of een jong gebergte?
A
Oud
B
Jong

Slide 7 - Quiz

Bergen slijten.
Dit komt door twee processen.

Slide 8 - Slide

Bergen slijten. Dit komt door...
1. Verwering: het uiteenvallen van gebergte (paragraaf 2)


2. Erosie: het afslijten van gebergte (paragraaf 3)

Slide 9 - Slide

Verwering
Het uiteenvallen van gesteente.

1. Mechanische verwering
De samenstelling van het gesteente blijft gelijk: de stenen zijn hetzelfde maar kleiner.
2. Chemische verwering
Samenstelling verandert: gesteente lost bijv. op door zuren uit planten.

Slide 10 - Slide

Mechanische verwering
Samenstelling blijft gelijk.

Dit gebeurt op drie manieren:
1. Vorstverwering
2. Grote temperatuurverschillen
3. Biologische verwering

Slide 11 - Slide

1. Vorstverwering
Vorstverwering komt vooral voor in woestijnen en berggebieden. 
Wat gebeurt er? 

Slide 12 - Slide

2. Verwering door temperatuurverschillen
Door de zon zet het gesteente overdag uit en als het 's nachts afkoelt krimpt het. 
Hierdoor brokkelt het gesteente af. 

Slide 13 - Slide

3. Biologische verwering
Een plant groeit in een spleet van gesteente. De plant wordt groter, net als de wortels. De wortels zorgen dat de spleet ook groter wordt en gesteente brokkelt uiteindelijk af. 

Slide 14 - Slide

Verweringsmaterialen
Verweringsmaterialen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Verwering dichtbij?

Slide 17 - Slide

Welke vorm van mechanische verwering zie je op de afbeelding?
A
Vorstverewering
B
Verwering door temperatuurverschil
C
Biologische verwering

Slide 18 - Quiz

Leg in je eigen woorden uit hoe gesteente verandert bij vorstverwering.

Slide 19 - Open question

Chemische verwering
Bij chemische verwering verandert de samenstelling van het gesteente.

Dit gebeurt wanneer:
Zuurstof en vocht met zuren reageren met het gesteente. 

Bijvoorbeeld: oxidatie = het roesten van ijzer

Slide 20 - Slide

Welke zinnen horen bij mechanische verwering en welke zinnen horen bij chemische verwering?

Mechanische verwering
Chemische verwering
Gesteente verandert van samenstelling.​
Deze soort verwering gaat snel bij grote temperatuursverschillen.​ 
Gesteente valt uiteen in kleinere stukken.​ 
Veel vocht en een hoge temperatuur versnellen ​dit type verwering.​ 

Slide 21 - Drag question

Hoe werkt dit?

Slide 22 - Slide

Zet in de juiste volgorde.
Neerslag wordt zuur door de plantenwortels.

Kalksteen lost op.

Er valt neerslag.
Neerslag sijpelt door het gesteente naar beneden. 

Slide 23 - Drag question

Uiteindelijk kan dit ontstaan: karstgebied

Slide 24 - Slide

Dit is een vorm van...
A
mechanische verwering
B
chemische verwering

Slide 25 - Quiz

Deze vorm van mechanische verwering wordt veroorzaakt door...
A
Water dat in spleten bevriest
B
platenwortels die gesteente uiteen duwt
C
Grote temperatuurverschillen

Slide 26 - Quiz