Herhaling hoofdstuk 6 Israel Palestina

Herhaling hoofdstuk 6
De achtergrond van het conflict in Israël Palestina
1 / 24
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Herhaling hoofdstuk 6
De achtergrond van het conflict in Israël Palestina

Slide 1 - Slide

Hoe heet de verspreiding van het joodse volk over de wereld?
A
Zion
B
Antisemitisme
C
Diaspora
D
Verspreiding

Slide 2 - Quiz

Rond 1900 hoorde het gebied dat wij nu Israel (Palestina) noemen tot het.....
A
Arabische Rijk
B
Romeinse Rijk
C
Ottomaanse Rijk
D
Griekse Rijk

Slide 3 - Quiz

Na de Eerste Wereldoorlog viel het Ottomaanse Rijk uiteen. Frankrijk en GB verdeelden veel gebied onder elkaar
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 4 - Quiz

Hoe noemen we die gebieden die onder bestuur van GB en FR kwamen?

Slide 5 - Open question

Waarom gunden veel mensen in 1945 de Joden een staat?
A
Ze gunden dat de Joden altijd al
B
Door wat er in WO II was gebeurd
C
In 1945 kwamen de eerste Joodse mensen naar Israel/Palestina

Slide 6 - Quiz

Wat stelden de VN in 1947 voor?
A
Om Israël officieel tot een staat te maken
B
Om de Palestijnen het gehele land te geven
C
Om het land te verdelen: twee statenoplossing
D
De VN stelden niets voor

Slide 7 - Quiz

Wie waren het niet eens met het plan van de VN?
A
De Joden
B
De Palestijnen

Slide 8 - Quiz

De staat Israël werd uitgeroepen in 1948 en daarna brak er een oorlog uit met Arabische buurlanden
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 9 - Quiz

In 1967 brak er weer een oorlog uit, dit noemen we de ....
A
Arabische oorlog
B
De ramp
C
De Zesdaagse Oorlog
D
De cubacrisis

Slide 10 - Quiz

Wat is NIET waar?
A
Veel Palestijnen sloegen op de vlucht in 1948 en 1967
B
Veel Palestijnen wonen in bezette gebieden
C
Israel beschouw de arabieren als tweederangs burgers
D
Israel heeft grondgebied teruggegeven aan de Palestijnen

Slide 11 - Quiz

Wat is de PLO?

Slide 12 - Open question

Wat is NIET waar over de PLO
A
Het is opgericht in 1964
B
Ze gijzelden Israelische sporters tijdens de Olympische Spelen in Munchen
C
Ze kwamen met veel vredesinitiatieven
D
Ze eisen de vernietiging van Israel

Slide 13 - Quiz

Wat is een olieboycot en waarom begon dit in 1973?

Slide 14 - Open question

Wat werd er afgesproken bij de Camp David akkoorden?

Slide 15 - Open question

Wat is een nederzettingenpolitiek?

Slide 16 - Open question

Hoe noemen we de Palestijnse volksopstand uit 1987?

Slide 17 - Open question

Waarom besluit Israel tot het bouwen van een muur om de gebieden van Palestina?

Slide 18 - Open question

Wat hoort NIET bij orthodoxe joden?
A
Streng gelovige Joden
B
Joden die zich heel precies aan de regels van het geloof houden
C
Zij willen Palestina aan de Palestijnen geven
D
Zij vinden dat het Joodse volk recht heeft op de bezette gebieden

Slide 19 - Quiz

Wat is NIET WAAR over de politieke Islam? Aanhangers willen dat....
A
Het land moet bestuurd worden door Islamitische wetten
B
Het land moet bestuurd worden op basis van regels uit de Koran
C
Israel vernietigd wordt
D
Israel geaccepteerd wordt

Slide 20 - Quiz

Welke groep heeft sinds de Britten Irak verlieten de meeste macht in Irak?
A
Sjieeten
B
Soennieten
C
Koerden
D
Britten

Slide 21 - Quiz

Wat hoort NIET bij Saddam Hoessein?
A
Koning
B
Ba'aath Partij
C
Dictator
D
Golfoorlogen

Slide 22 - Quiz

Waarom voerde Saddam Hoessein de Eerste en de Tweede Golfoorlog?

Slide 23 - Open question

Wie begon de Derde Golfoorlog?
A
Frankrijk & Groot-Brittannie
B
Irak
C
Verenigde Staten & Groot-Brittannie
D
Iran

Slide 24 - Quiz