Les 4

Kwaliteitszorg
1 / 10
next
Slide 1: Slide
KwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

Vandaag:
- Artikel rondom kwaliteitszorg
- Inventarisatie onderwerpen. 
- De tekst lezen + opdracht 
- Opdracht protocollen. 

Slide 2 - Slide

Artikel rondom kwaliteitszorg

Slide 3 - Slide

Inventarisatie onderwerpen. 
Wie heeft er nog geen onderwerp voor dit examen?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Protocollen en procedures 
Richtlijnen helpen bij knelpunten waar jij in jouw werk mee te maken krijgt. 

Gebasseerd op: 
- Wetenschappelijke kennis 
- Ervaring en expertise uit de praktijk 
- Ervaringen van zorgvragers. 

Doel: Iedereen werkt hetzelfde & het geeft kwaliteit aan zorg. 

Slide 6 - Slide

Protocollen en procedures 
Wat: Lees de tekst en beantwoordt de vragen 


Slide 7 - Slide

Begrippen
Protocol: Een protocol is een document waarin wordt vastgelegd op welke manier bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd. 
 
Procedure: is een vastgelegde manier van handelingen uitvoeren. 

Kwaliteitsstandaard: beschrijft in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. 

Slide 8 - Slide

Ga op zoek naar een protocol rondom jouw onderwerp. 

Beschrijf uitgebreid: 
1. Hoe ziet dit protocol eruit?
2. Handel jij goed a.d.h.v dit protocol/procedure
3. Handelen jouw collega's goed a.d.h.v. dit protocol / deze procedure? 
4. Staan er dingen in het protocol die je nog niet wist? 
5. Wat zegt dit protocol ten aanzien van jouw knelpunt? 


Slide 9 - Slide

Huiswerk: 
1. Zoek het protocol op jouw stage en neem deze volgende week mee. 

Slide 10 - Slide