postimpressionisme

POSTIMPRESSIONISME
1 / 18
next
Slide 1: Slide
kunstgeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

POSTIMPRESSIONISME

Slide 1 - Slide

Voortborduren op impressionisme maar meer experiment in vorm en kleur

Slide 2 - Slide

Pointillisme
-Alledaagse onderwerpen
-Statische composities
-Werk in atelier
-Optische kleurmenging
- Kleurcontrasten


Slide 3 - Slide

Cezanne
-Verschillende aanzichten
( grondlegger kubisme)
-Alle natuurvormen zijn terug te brengen naar geometrische vormen : 

Slide 4 - Slide

Gaugain
- Werkt vanuit herinnering en verbeelding ipv natuur en werkelijkheid
Stemming en gevoelens.
-Aardse paradijs, inheemse culturen, Haiti
- Scherpe omlijning, vervormingen, felgekleurde vlakken

Slide 5 - Slide

van Gogh

-Schildert de wereld zoals hij die ziet, beleeft
- Heldere kleuren,
-Grove verftoets

Slide 6 - Slide

donkere periode van Gogh
van Gogh probeert de harde werkelijkheid van het leven van boeren weer te geven. 
Noem tenminste  3 aspecten van de voorstelling waarin dit zichtbaar is.
Noem tenminste 2 vormgevingsaspecten waarin dit zichtbaar is

Slide 7 - Slide

Bekijk afbeelding 6.1. De studie maakt op het eerste gezicht een impressionistische indruk.
1. Leg dit uit aan de hand van afbeelding 6.1. Noem drie aspecten.

Slide 8 - Slide

Toch zie je dat deze schets niet puur impressionistisch is. Op sommige plekken in de schets zet Seurat een kleur extra aan zodat er een groter contrast ontstaat. Je ziet dit bijvoorbeeld bij de zittende figuur in het midden, waar het water zijn lichaam raakt.  
2. Wat is het effect daarvan?

Slide 9 - Slide

Seurat maakt gebruik van optische kleurmenging. LEG DIT UIT

Slide 10 - Open question

Wat is NIET kenmerkend voor het pointillisme
A
ze schilderen buiten
B
werking van kleuren.
C
gestileerd (duidelijke contouren)
D
schilderen met stipjes felgekleurde verf.

Slide 11 - Quiz

Seurat suggereert dat het een warme dag is. Er hangt een bijna voelbare sfeer van loomheid
en stilte.
5. Waaruit leid je dat af? Noem een aspect van de voorstelling en een aspect van de
vormgeving.

Slide 12 - Slide

9. Op welke manier suggereert Cézanne diepte in dit schilderij?

Slide 13 - Slide

Anders dan op veel schilderijen van naakten hebben de figuren op het schilderij geen sensuele
of erotische uitstraling. Dat komt overeen met Cézannes bedoeling.
11. Waardoor maken de lichamen van de baadsters een neutrale indruk en geen sensuele? 

Slide 14 - Slide

In 1888 schilderde Van Gogh voor het eerst een sterrenhemel als achtergrond van een schilderij: Caféterras aan het Place du Forum bij nacht. Uit een brief naar zijn zus weten we dat Van Gogh dit schilderij niet in een atelier heeft gemaakt, maar buiten. Dat lijkt misschien een impressionistisch uitgangspunt, maar het is geen impressionistisch schilderij geworden. 

Slide 15 - Slide

Bekijk afbeelding 6.5. Van Gogh benaderde de onderwerpen die hij schilderde op een nieuwe en persoonlijke manier.
13. Beargumenteer deze stelling aan de hand van dit schilderij.

Slide 16 - Slide

Bekijk afbeelding 6.8. In 1895 verhuisde Gauguin definitief naar de tropen. Daar bereikte hij de toppen van zijn kunstenaarschap. Het was Gauguins doel om emoties en verbeelding te laten zien met zijn schilderijen, niet zozeer de echte werkelijkheid.
18. Hoe zie je dit doel terug op afbeelding 6.8?

Slide 17 - Slide

Op Baadsters schilderde Gauguin de natuur en de mensen als een organisch geheel.
19. Leg uit hoe je dat uit de vormgeving kunt afleiden en geef aan waar je dat ziet in de voorstelling.

Slide 18 - Slide