6e les - HV1B - tekst junk food, demonstratives

Wat spreken we af?
Gun jezelf een rustige vakantie - werk deze week lekker door en zorg dat je bij bent!
Wees lief en aardig tegen elkaar online - hulp aanbieden en vragen hoe het gaat :)
Als je niet lekker in je vel zit of je baalt ergens van, laat mij dat dan weten of 1 van je coaches. Misschien krijg je dan niet direct antwoord in de vakantie maar wanneer ik een momentje heb wel!
Als de lockdown langer duurt, spreken we elkaar weer 11 januari. School houdt je op hoogte! Zodra wij wat weten, dan weet jij het ook!
1 / 38
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Wat spreken we af?
Gun jezelf een rustige vakantie - werk deze week lekker door en zorg dat je bij bent!
Wees lief en aardig tegen elkaar online - hulp aanbieden en vragen hoe het gaat :)
Als je niet lekker in je vel zit of je baalt ergens van, laat mij dat dan weten of 1 van je coaches. Misschien krijg je dan niet direct antwoord in de vakantie maar wanneer ik een momentje heb wel!
Als de lockdown langer duurt, spreken we elkaar weer 11 januari. School houdt je op hoogte! Zodra wij wat weten, dan weet jij het ook!

Slide 1 - Slide

Werken aan de verslagjes van de driehoeksgesprekjes!

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Our lesson today
 • Warmer 
 • Watching
 • C Reading
 • Speaking activity *
 • Evaluation

Slide 5 - Slide

Goals
*A2: I can understand the most important details of a video.
*I know the difference between Junk Food and Fast Food.
*A1: I can find specific details in a text.

Slide 6 - Slide

Junk Food
 • Today's lesson is all about fast food.
 • You are going to watch some videos about fast food.
 • You also are going to read a text about junk food.
 • Goal: -You can understand short videos about fast food.  
- You can also form your own opinion about junk food.
- You can read and understand a short text about junk food.

Slide 7 - Slide

Do you like junk food?
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

What are junk food and fast food? Is there a difference? (in your own words)
timer
1:00

Slide 9 - Open question

Junk food vs. Fast food
 • Junk food = unhealthy food that is high in calories from sugar or fat, with little dietary fiber, protein, vitamins, minerals, or other important forms of nutritional value. --> Literally JUNK food (food with a lot of junk (bad chemicals, sugar, etc.) added to it)
 • Fast food = easily prepared processed food served in snack bars and restaurants as a quick meal or to be taken away. --> Literally FAST food (food that is prepared fast) 
 • What is your favorite fast food and junk food?
 • Let's watch a video about Junk Food...

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video

What is 'Bliss Point'?
A
When something tastes so good that you want more and you are happy.
B
When something makes you happy.
C
When something does not taste good.

Slide 12 - Quiz

How do companies get you to that 'Bliss Point'?

Slide 13 - Open question

What do they add to get you to that Bliss point?

Slide 14 - Open question

6

Slide 15 - Video

01:08
What makes the menu from a fast food restaurant more attractive than the menu from a regular restaurant?

Slide 16 - Open question

01:54
What does Hans Taparia mean by simple, cheap and bold & bright?

Slide 17 - Open question

02:36
What are some of the menu tricks of the fast food restaurant? (name 2)

Slide 18 - Open question

04:05
Do you get a good deal when you're buying a ''combo meal''?
A
Yes
B
No

Slide 19 - Quiz

05:34
Do you use coupons or apps to get a discount at your favorite fast food restaurant?

Slide 20 - Mind map

06:36
Why do we still eat at a fast food restaurant than at a salad place?

Slide 21 - Open question

Do you think fast food restaurants scam people into buying their food? Why (not)?

Slide 22 - Mind map

C Reading: The Science of Junk Food
Exercises 17, 18, 19 & 20

Slide 23 - Slide

ex. 18a
 1. Why are these stupid things (cheetos) so irresistible?
 2.  b
 3. c
 4. c
 5. b
 6. b

Slide 24 - Slide

ex. 18b
Whereas at first food scientists were concerned with making sure people
kept eating, now they focus more and more on creating healthier products. 

Slide 25 - Slide

ex. 18d

Slide 26 - Slide

ex. 19
These stupid things (the cheerio crisps) are irresistible because they contain three things our brain craves: sugar, fat and salt. These ingredients are so wellbalanced in the snack, that our brain and body keep wanting to eat more (the
‘bliss point’).

Slide 27 - Slide

1

Slide 28 - Video

00:22
Welke 4 "demonstrative pronouns" heb je gehoord?
timer
0:20

Slide 29 - Open question

Leerdoel:
Deze les ga je leren wat "demonstrative pronouns" zijn
welke "demonstrative pronouns" er zijn en wanneer je ze gebruikt.

Slide 30 - Slide

Demonstrative pronouns:
>  aanwijzend voornaamwoord
> je wijst het zelfstandig naamwoord aan
> iets is dichtbij of iets is ver af (deze appels of die appels)

Slide 31 - Slide

Demonstrative pronouns:
> this = dichtbij en 1 zelfstandig naamwoord : this apple
> these = dichtbij en meerdere : these apples

> that = ver af en 1 zelfstandig naamwoord : that bag 
> those = ver af en meerdere : those bags 

Slide 32 - Slide

Dichtbij
Ver af 
This
these
That
Those

Slide 33 - Drag question

Demonstrative pronouns
> May I use this pencil?
> May I use these pencils?

> Look over there! Do you see that handsome boy?
> Look over there! Do you see those dogs?

Slide 34 - Slide

Look over there! Who is _____ boy?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 35 - Quiz

I would like ____ tomatoes, please
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 36 - Quiz

1. Wat zijn "demonstrative pronouns"?
2. Welke 4 zijn er?
3. Hoe worden ze gebruikt?

Slide 37 - Open question

Evaluation: homework 23/12
Dresscode: kerstig!!
Study: vocabulary p. 170&171 theme words, A, C & F

Study: aantekeningen grammar: plural forms, some & any
Do: exercises 57 - p. 166 & 167

Slide 38 - Slide