Het humanisme en Erasmus

Het humanisme en Erasmus
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Het humanisme en Erasmus

Slide 1 - Slide

mensbeeld
Door de renaissance veranderde het mensbeeld; mensen gingen meer in zichzelf geloven. Voor de bovenlaag van de samenleving/de elite gold dat zij het geloof in God minder belangrijk vonden. Ze hadden de Kerk minder hard nodig om goede beslissingen te kunnen maken. Ze richten zich op het leven op aarde en niet het leven na de dood.

Slide 2 - Slide

wie was volgens de elite tijdens de renaissance het belangrijkste?
A
de Kerk
B
God
C
de mens
D
de Koning

Slide 3 - Quiz

humanisme
De humanisten waren wetenschappers die de mens weer in het middenpunt (dus centraal) plaatsten. Het waren zelfstandige, kritische denkers die probeerden op een rationele (dus door er goed over na te denken) manier de samenleving beter te maken. 
Daarbij bestudeerden de humanisten allerlei teksten uit de klassieke oudheid

Slide 4 - Slide

Erasmus

Slide 5 - Slide

Desiderius Erasmus
God en het geloof moeten niet centraal staan maar de mens zelf. Erasmus vond dat er in de kerk dingen gebeurden die niet goed waren. Hij hoopte dat de kerk dit door zijn kritiek zélf ging aanpakken.

Slide 6 - Slide

Erasmus
Erasmus schreef meerdere boeken, waaronder het boek Lof der zotheid
De belangrijkste punten uit dit  boek zijn:
  • De Kerk zou moet handelen zoals in de Bijbel staat 
  • De geestelijkheid zou sober moeten leven, net zoals Jezus.
Maar dat gebeurt lang niet altijd!

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Hoe kwam het dat Erasmus kon samenwerken met wetenschappers uit andere landen?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Video

0

Slide 11 - Video

wat is het bekendste boek van Erasmus?

Slide 12 - Open question

hoe konden er fouten zijn geslopen in de letterlijke tekst van de Bijbel?

Slide 13 - Open question

Ga naar TvG 
Lezen: 3.4 Het humanisme en Erasmus 
Maken: 1c, 1d, 2a, 2b, 3a, 4a 

Slide 14 - Slide

Begrippen uit deze les
  • mensbeeld
  • humanisme 
  • Elite
Slide 15 - Slide

Personen uit deze les
  • Desiderius Erasmus

Slide 16 - Slide