la négation

Bonjour
 • ontkenning ne..pas
 • welke zijn er nog meer?


1 / 48
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bonjour
 • ontkenning ne..pas
 • welke zijn er nog meer?


Slide 1 - Slide

De ontkenning
La négation

Slide 2 - Slide

Exemples
 1. Je ne suis pas une vache. Ik ben geen koe.
 2. Elle n'habite pas à Soest. Zij woont niet in Soest

Slide 3 - Slide

La négation

Slide 4 - Slide

La négation (de ontkenning)
In het Frans bestaat een ontkenning uit meerdere woorden:
 • ne ... pas = niet / geen

De ontkenning staat om de persoonsvorm. Dit is het eerste werkwoord in de zin. Ne staat ervoor en pas komt erachter.

Elle ne regarde pas la télé = Zij kijkt geen tv.


Slide 5 - Slide

welke ontkenningen ken je nog meer?

Slide 6 - Slide

La négation (de ontkenning)
Als de persoonsvorm begint met een klinker (a, o, e, u, i, y) of een stomme h, verandert ne in n'.

Il est sympa = Hij is aardig.
Il n'est pas sympa = Hij is niet aardig.

Slide 7 - Slide

La négation (de ontkenning)
Let op bij deze ontkenningen!
Leer ze uit je hoofd.
 • J'ai > je n'ai pas
 • J'habite > je n'habite pas
 • C'est > ce n'est pas
 • Il y a > Il n'y a pas

Slide 8 - Slide

Je ne pas suis français.
A
B

Slide 9 - Quiz

Sami ne regarde pas la télé.
A
B

Slide 10 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Ma chambre est au grenier.

Slide 11 - Open question

Maak de zin ontkennend:
J'ai un vélo rouge.

Slide 12 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Nous sommes dans la cuisine.

Slide 13 - Open question

Snap je de ontkenning?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

Maintenant on va parler de la négation = de ontkenning

Ne ... pas = niet
Ne ... plus = niet meer
Ne ... jamais = nooit
Ne ...rien = niets

Slide 15 - Slide

ne + persoonsvorm + pas

Let op klinkerbotsing!!
j'ai seize ans
je n'ai pas seize ans

Slide 16 - Slide

Nous ne avons pas un grand jardin.
A
B

Slide 17 - Quiz

Wat is de ontkennende zin van
je regarde la télé?
A
Je regarde ne la télé pas
B
Je ne regarde pas la télé
C
Ne je pas regarde la télé
D
je ne regarde la télé pas

Slide 18 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Vous êtes en France
A
Vous ne êtes pas en France
B
Vous êtes en ne France pas
C
Vous n'êtes pas en France
D
Vous n'êtes en France pas

Slide 19 - Quiz

Tu aimes le foot?
A
Non, j'aime pas le foot
B
Non, je n'aime pas de foot
C
Non, je ne aime pas le foot
D
Non, je n'aime pas le foot

Slide 20 - Quiz

Jij hebt nooit honger.
A
Tu n'as plus faim
B
Tu n'as pas faim
C
Tu n'as rien faim
D
Tu n'as jamais faim.

Slide 21 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Je fais mes devoirs.

Slide 22 - Open question

Quelle est la négation de la phrase :

"Je suis triste"
A
Je ne suis pas triste
B
Je ne pas suis triste
C
Je suis ne pas triste

Slide 23 - Quiz

Quelle est la négation de la phrase :
Je parle beaucoup
A
Je parle ne pas beaucoup
B
Je ne pas parle beaucoup
C
Je ne parle pas beaucoup

Slide 24 - Quiz

Quelle est la négation de la phrase :
Laure habite à Paris
A
Laure ne habite pas à Paris
B
Laure n'habite pas à Paris
C
Laure habite ne pas à Paris

Slide 25 - Quiz

(négation)
Le cochon chante avec sa guitare?
A
Non, le cochon ne chante pas avec sa guitare
B
Non, le cochon ne parle pas la guitare
C
Non, il ne joue de la guitare
D
Non, le cochon ne parle pas avec sa guitare.

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Video

Heb ik alles begrepen?
A
Ja, ik vond het gemakkelijk
B
Als ik de grammatica nog een keer lees, kan ik dit wel.
C
Ik heb nog wel een vraag.
D
Help! Ik begrijp er niets van!

Slide 28 - Quiz

Avoir & Être
Avoir (hebben)
Être (zijn)
Je/J' 
ai
suis
Tu 
as
es
Il/Elle/On 
a
est
Nous
avons
sommes
Vous
avez
êtes
Ils/Elles
ont
sont

Slide 29 - Slide

Ken je de persoonlijke voornaamwoorden nog?
Sleep NL naar FA.
IK
JIJ
HIJ
ZIJ (1 persoon)
WIJ / MEN
WIJ
U / JULLIE
ZIJ (ml + mv)
ZIJ (vl + mv)
JE
TU
IL
ELLE
ON
NOUS
VOUS
ILS
ELLES

Slide 30 - Drag question

                   être           avoir        

je (j')
tu
il/elle

nous
vous
ils/elles
suis
avons
sont
a
sommes
avez
ont
es
êtes
as
est
ai

Slide 31 - Drag question

Verbes -er
1. heel werkwoord
2. letters -er eraf
3. juiste uitgang achter de stam zetten

Slide 32 - Slide

Exemple
stap 1
stap 2
stap 3
habiter
habit
j'habite
tu habites
il/elle/on habite
nous habitons
vous habitez
ils/elles habitent

Slide 33 - Slide

Ezelsbruggetje: werkwoorden -er

Slide 34 - Slide

Regelmatige werkwoorden op ER: sleep de uitgangen naar het juiste persoonlijk voornaamwoord
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils / elles
E
ES
E
ONS
EZ
ENT

Slide 35 - Drag question

ils ... (commencer)
A
commence
B
commences
C
commencent
D
commencez

Slide 36 - Quiz

on ... (détester)
A
déteste
B
détestes
C
détestez
D
détestons

Slide 37 - Quiz

nous ... (parler)
A
parlez
B
parle
C
parlent
D
parlons

Slide 38 - Quiz

Zet de zin in een toekomende tijd:
Les élèves (faire) les devoirs

Slide 39 - Open question

Zet de zin in een toekomende tijd
Tu (acheter) un nouveau jean?

Slide 40 - Open question

5

Slide 41 - Video

Les devoirs: 
Apprendre 4 en 5, faire: ex. 13,14,15     

Slide 42 - Slide

Uit welke 3 delen bestaat de ontkenning?

Slide 43 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Je parle beaucoup

Slide 44 - Open question

Maak de zin ontkennend:
C'est difficile

Slide 45 - Open question

Waar kan je de ontkenning in het Frans mee vergelijken?

Slide 46 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Il joue dans le jardin

Slide 47 - Open question

En nu jij, et maintenant c'est à toi: 
Aan de slag met: 

4.5 ex. 16 d t/m e en 13,14,15 

Slide 48 - Slide