Biodiversiteit

Relatie tussen organismen, waarbij het ene organisme het andere opeet
Een groene plant
Aaneenschakeling van organismen, de vorige schakel dient als voedsel voor de volgende 
Een voedselrelatie waarbij rekening wordt gehouden met het aantal organisme en hun eetpatroon
Voldoende voedsel voor ieder organisme in de biotoop
Voedselrelatie
Producent 
Voedselketen
Voedselpiramide 
Ecologisch evenwicht 
1 / 16
next
Slide 1: Drag question
natuurwetenschappen Secundair onderwijs

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Relatie tussen organismen, waarbij het ene organisme het andere opeet
Een groene plant
Aaneenschakeling van organismen, de vorige schakel dient als voedsel voor de volgende 
Een voedselrelatie waarbij rekening wordt gehouden met het aantal organisme en hun eetpatroon
Voldoende voedsel voor ieder organisme in de biotoop
Voedselrelatie
Producent 
Voedselketen
Voedselpiramide 
Ecologisch evenwicht 

Slide 1 - Drag question

Producent
consument van 
de 1ste orde 
consument van 
de 2de orde 
Detrivoor 
Reducent
consument van 
de 3de orde 

Slide 2 - Drag question

Welk element van de voedselkringloop was niet afgebeeld in de vorige tekening?
A
Mineralen
B
Carnivoren
C
Afvaleter
D
Reducent

Slide 3 - Quiz

Wat is een kenmerk van een prooidier?
A
Ogen vooraan in het hoofd
B
Carnivoor
C
Groot gezichtsveld
D
Groot dieptezicht

Slide 4 - Quiz

Wat past het beste bij een predator?
A
Ogen zijdelings in het hoofd
B
Herbivoor
C
Klein dieptezicht
D
Klein gezichtsveld

Slide 5 - Quiz

Hoe kan een producent zich aanpassen om te overleven?
A
Stand van de ogen
B
Huid in een schutkleur
C
Beweeglijke oren
D
Luchtwortels

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Slide

Wat is biodiversiteit?

Slide 8 - Open question

Diversiteit aan ecosystemen
Diversiteit aan soorten 
Genetische diversiteit 

Slide 9 - Drag question

Biodiversiteit is
belangrijk want/voor....

Slide 10 - Mind map

Oefeningen p61-63

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Oefening 2 p66
KLIMAAT-
VERANDERING 
ONTBOSSING
OVERBEVISSING

Slide 13 - Drag question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Slide