Year 3 - unit 1 - final

 • Get your book from the bookcase
 • Read in silence

In your notebook: 
Book page: - title
                         - page number
timer
15:00
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

 • Get your book from the bookcase
 • Read in silence

In your notebook: 
Book page: - title
                         - page number
timer
15:00

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Today
 1. Reading time
 2. Quick reminder
 3. Question Tags
 4. Let's practise 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

You need to know: 
Past Simple / Present Perfect
Some / any
Little / few
much many
Question Tags

Don't forget: irregular verbs + vocabulary lists!

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Some / Any 
Some 
>> wanneer ? 
>> voorbeeldzin

any 
>> wanneer ?
>> voorbeeldzin

Schrijf de antwoorden in je schrift

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Some / Any
Some 
>> bevestigende zin (+ simpele vraagzin met antwoord 'ja')
I have some cookies. Would you like some tea?

any 
>> vraagzin + ontkennende zin
Have you got any cookies? I don't have any cookies.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Much / Many
much 
>> wanneer ? 
>> voorbeeldzin

many 
>> wanneer ?
>> voorbeeldzin

Schrijf de antwoorden in je schrift

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Much / Many = veel
Much
>> bij ontelbare woorden (staan altijd in enkelvoud)
How much time have we got? 

Many
>> bij telbare woorden (staan in meervoud)
I bought too many shoes. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

(a) little / (a) few
= weinig / een beetje/ een paar
little
>> wanneer ? 
>> voorbeeldzin

few
>> wanneer ?
>> voorbeeldzin

Schrijf de antwoorden in je schrift

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

 (a) little / (a) few 
= weinig / een beetje/ een paar
little
>> bij ontelbare woorden (staan altijd in enkelvoud)
There's too little salt in this soup.  I only want a little sugar in my tea. 

few
>> bij telbare woorden (staan in meervoud)
There are too few customers in the shop. I am cutting a few onions. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Question Tags

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

What

*Korte vragen aan het einde
   van de zin

*In het Nederlands zeg je vaak
   "he" of "toch"


Dat was leuk hé?
That was nice, wasn't it? 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Grammar: questions tags
She is very nice, isn't she? 
Her sister is not very  nice, is she


I am not much older than you, am I?
I am very late for school, aren't ?    

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Let op!

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

How
 • Eind van zin, na komma
 • Hulpwerkwoord + persoon
  (I, he, she, it, we, you, they)
 • Gebruik altijd maar 1x een negatief in de zin                    (not, never, n't)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

En hier is het andersom, hier staat een positive statement, dat vraagt dus aan het einde van de zin om een negative tag.

Zijn hier nog vragen over, op de volgende slide beginnen we namelijk met zinnen die je zelf moet invullen. 

Slide 20 - Slide

Okeee, kort samengevat als je een negative statement hebt. Dus als er al een ontkenning in de zin staat, dan komt er aan het einde van de zin een positive tag. 
You are living in France, __________?
A
aren't you?
B
weren't you

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

He plays football, ___________?
A
doesn't he
B
isn't he

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions
Marry is an actress, ____________?
A
doesn't she
B
isn't she

Slide 23 - Quiz

Nu een paar vragen om mee te oefenen. Veel succes! 
Work alone
 1. Handout 'Question Tags 1' >> in je schrift
 2. Selftest (wb page 32). Do ex A, B, C, D, E
 3. Check your answers 
 4. Catch up (wb page 36). Do ex 1, 2, 3, 4, 6, 7


timer
30:00
Finished?
Extra practise: 
Past Simple 1
Present Perfect 1

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Clean up classroom
Clean up this classroom: 
 • Books back in bookcase (keep it tidy)
 • Empty tables
 • Sit back down


timer
2:00

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Clean up classroom
Clean up this classroom: 
 • Books back in bookcase (keep it tidy)
 • Empty tables
 • Sit back down


timer
2:00

Slide 26 - Slide

This item has no instructions