Ethiek 3 - Utilitarisme Bentham & Epicurus

Gevolgenethiek
Epicurus en Bentham
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GodsdienstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Gevolgenethiek
Epicurus en Bentham

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

De slimste mens

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog van... de ethiek van Kant?

Slide 4 - Open question

Kants eerste categorisch imperatief stelt dat...
A
Iedereen zelf mag weten hoe hij handelt in een situatie
B
je anderen moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden
C
handel alleen zo, als iedereen altijd zo moet kunnen handelen
D
je moet handelen zodat je gelukkig kan worden

Slide 5 - Quiz

Lesdoelen
  • Je kent het verschil tussen teleologische en deontologische ethiek en kunt van beiden een voorbeeld geven
  • Je weet wat het hedonisme en het utilitarisme zijn

Slide 6 - Slide

Teleologie vs deontologie
Kant kijkt met zijn ethiek naar plicht als onderliggende waarde: deontologie
Maar een pragmatischere ethiek kijkt per casus naar de gevolgen:  teleologie

Slide 7 - Slide

Doel / gevolgenethiek
Vorm van ethiek waar er naar de gevolgen van een actie gekeken wordt. Er zijn twee grote stromingen:
  • Hedonisme
  • Utilisme

Slide 8 - Slide

Hedonisme
In het hedonisme is geluk de hoogste waarde. Geluk is het vermijden van pijn en verdriet. Bevredigen van behoeftes is belangrijk (want het niet bevredigen is pijn/verdriet)!
Epicurus: "vreemdeling, hier zul je het goed hebben, want hier is lust het hoogste goed!"

Hèdonè: Griekse godin van genot

Slide 9 - Slide

Spreekt het hedonisme jou aan? Waarom wel/niet?

Slide 10 - Open question

Utilitarisme
Het utilitarisme stelt dat een handeling moet bijdragen aan het algemene nut. Nut is het algemene welzijn en geluk van mensen. Geluk van de één mag niet ten koste gaan van geluk van de ander.
Bentham: "een handeling is goed, als het gelijk staat aan dat wat het grootste geluk brengt aan het grootste aantal mensen"
Utilitas: nut (Latijn)

Slide 11 - Slide

Bentham's opgezette lichaam

Slide 12 - Slide

Hoe zou een utilitarist de trolley problem oplossen?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Welke (botsende) waarden kun je benoemen?

Slide 16 - Open question

Teleologisch (doel/gevolg-gericht) handelen
of deontologisch (deugd/plicht-gericht ) handelen?
Gevolgenethiek kijkt naar het resultaat (doel) van ons handelen
Plichtsethiek gaat uit van deugden en plichtsbesef.
Bentham en Kant staan hier tegenover elkaar:
Bentham met utilisme en Kant met de categorische imperatief.

Slide 17 - Slide

Kant (categorisch imperatief) & Levinas (de Ander) zijn voorbeelden van
A
doel-ethiek
B
plicht-ethiek
C
ethiek
D
moraal

Slide 18 - Quiz

Welk woord hoort thuis bij teleologische ethiek?
A
Gevolgen
B
Verantwoordelijkheid
C
Plicht
D
Principe

Slide 19 - Quiz

De mens moet zoveel mogelijk in dit leven genieten. Welk is onjuist?
A
Hedonisme
B
Epicurus
C
Plicht-ethiek
D
Doel-ethiek

Slide 20 - Quiz

Lesdoelen
  • Je kent het verschil tussen teleologische en deontologische ethiek en kunt van beiden een voorbeeld geven
  • Je weet wat het hedonisme en het utilitarisme zijn

Slide 21 - Slide

Aan de slag
Kies één van de twee opties:
  • werk aan de vragen van de reader Ethiek (t/m paragraaf 2)
  • werk aan je ethische casus (in tweetallen)

Slide 22 - Slide