051sci-ppt-w33-(ışık geçirgenliği)

HATIRLAYALIM !
Işık maddeyle karşılaşırsa ne olur !
Aşağıda verilen kavramlarla uygun olan görselleri eşleştiriniz.
YANSIR
KIRILIR
SOĞRULUR
1 / 18
next
Slide 1: Drag question
lightSecondary Education

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

HATIRLAYALIM !
Işık maddeyle karşılaşırsa ne olur !
Aşağıda verilen kavramlarla uygun olan görselleri eşleştiriniz.
YANSIR
KIRILIR
SOĞRULUR

Slide 1 - Drag question

Slide 2 - Link

3

Slide 3 - Video

00:19
timer
0:30
Videoda verilen olay ışın ile gösterilmek istenirse, hangi görselin bu olayı temsil edeceğini eşleştiriniz.

Slide 4 - Drag question

00:40
timer
0:30
Videoda verilen olay ışın ile gösterilmek istenirse, hangi görselin bu olayı temsil edeceğini eşleştiriniz.

Slide 5 - Drag question

01:06
timer
0:30
Videoda verilen olay ışın ile gösterilmek istenirse, hangi görselin bu olayı temsil edeceğini eşleştiriniz.

Slide 6 - Drag question

Seranın ne olduğunu incelemek için tıklayınız !
Sera, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam gibi materyallerle örtülü yapıdır.
Seraların üzeri neden cam gibi materyallerle kaplanır?

Slide 7 - Slide

3

Slide 8 - Video

00:12
Mumun önüne cam yerleştirilip,
muma bakıldığında mumu net
görmemizin nedeni nedir?
timer
1:00

Slide 9 - Open question

00:28
Yağlı kağıt kullandığımızda mumu
bulanık görmemizin nedeni nedir?
timer
1:00

Slide 10 - Open question

00:49
Tahta parçası koyduğumuzda
mumu göremememizin
nedeni nedir?
timer
1:00

Slide 11 - Open question

Maddeler
X
Y
Z
Maddenin ışığı geçirme yüzdesi
%100 e yakını
%70
%0
Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z maddelerinin ışığı geçirme durumları verilmiştir. X, Y ve Z maddelerinin ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırınız.
X
Saydam Madde
Y
Yarı saydam Madde
Z
Opak Madde
timer
1:00

Slide 12 - Slide

- Işık ışınları bu maddelerin içinden geçebilir. 
- Cam, su, hava örnektir.
- Bu maddelerin arkasındaki varlıklar net bir şekilde görülür.

- Işık ışınları bu maddelerin içinden geçemez.
- Beton, çelik örnektir.
- Bu maddelerin arkasındaki varlıklar görülmez.

- Işık ışınlarının bir kısmı bu maddelerin içinden geçebilir.
- Buzlu cam, yağlı kağıt örnektir.
- Bu maddelerin arkasındaki varlıklar net görülmez.

Aşağıda verilen kavramları uygun özellikler ile eşleştiriniz.
SAYDAM MADDE
OPAK MADDE
YARI SAYDAM MADDE

Slide 13 - Drag question

Seranın ne olduğunu incelemek için tıklayınız !
Sera, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam gibi materyallerle örtülü yapıdır.
Seralarda kullanılan maddeler ışık geçirme özelliklerine nasıl adlandırılır?

Slide 14 - Slide

Görselde verilen görüntü ne ile çekilmiş olabilir?
X-Ray Cihazı
Bu çantanın malzemesi opaktır.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Yanda verilen X, Y ve Z maddelerinin ışık geçirme durumlarına bakarak X, Y ve Z maddeleri yerine kullanılabilecek birer örnek yazınız.

Slide 17 - Open question

Bu konu hakkında öğrendiğiniz
kavramları yazınız.

Slide 18 - Mind map