Kennismaking GGZ, persoonlijkheidsstoornis

Branche - GGZ
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Branche - GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Zie jij jezelf werken in de GGZ?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Wat houdt de GGZ in?
 • De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Persoonlijkheidsstoornissen in de GGZ

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat weet je al van de GGZ?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Wat was voor jou opvallend op de site aan informatie?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste toe?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

In de GGZ krijg je zorg bij psychische of psychiatrische problemen
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De begeleiding
 • Afgestemd op één zorgvrager
 • Groepen zorgvragers
 • Mantelzorgers/naasten

 • Structuur aanbrengen in de dag


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Welke doelgroepen zijn er volgens jullie binnen de GGZ?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 15 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Zoek op internet op welke ziektebeelden je tegenkomt in de GGZ en jou aanspreken. Vul minimaal 2 voorbeelden hiervan in in de LessonUp.

Slide 22 - Mind map

Borderline
Depressie
ADHD
Autisme
Schizofrenie

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Wat vind jij van de DSM5?

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 25 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij deze les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

This item has no instructions