EHBO les 5 reanimatie baby en kind

les 5

reanimeren van
zuigelingen en 
kinderen 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 1 min

Items in this lesson

les 5

reanimeren van
zuigelingen en 
kinderen 

Slide 1 - Slide

doel van de les
Aan het eind van de les heb je een baby en een kind gereanimeerd volgens de richtlijnen.

Slide 2 - Slide

Oorzaak van geen ademhaling bij een zuigeling is meestal:
A
blokkade van de luchtweg
B
hartproblemen

Slide 3 - Quiz

geef voorbeelden:
waar kan een baby zich in verslikken?

Slide 4 - Mind map

Circulatiestilstand 
Wordt bij kinderen bijna altijd veroorzaakt door zuurstofgebrek
bijvoorbeeld door:
- ernstige longontsteking
- verslikking
- verdrinking

Slide 5 - Slide

Beademen van een zuigeling...
A
.... gaat hetzelfde als bij een volwassenen
B
....doe je over mond en neus

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

Hoeveel beademingen geef je?

Slide 8 - Open question

Hoeveel borstcompressies geef je?

Slide 9 - Open question

Verhouding beademen/borstcompressies is:
A
30-2-30-2-30-etc
B
5-15-5-15-5-etc
C
5-15-2-15-2-etc

Slide 10 - Quiz

Kies de juiste volgorde van baby-reanimatie,
sleep jouw antwoord naar het juiste vak.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Bel (of laat bellen) 1-1-2, zet de telefoon op luidspreker, leg die bij het hoofd neer en laat een AED ophalen
Eigen veiligheid, aanschudden + aanspreken, indien nodig, leg de baby op een hoger vlak (tafel/motorkap/horizontaal bovenbeen)
Voer de kinliftkantelmethode met 1 hand en 1 vinger uit en kijk/luister/voel gedurende 10 seconden of er ademhaling is
Bij géén (normale) ademhaling, start met 5 start beademingen
Pak de baby met jouw handen om de borstkast en met jouw duimen op het borstbeen, geef 15 borstcompressies
Geef twee beademingen. Ga in deze volgorde door tot professionele hulp zegt dat je mag stoppen of het niet veilig is.

Slide 11 - Drag question

AED
in de volgende film zie je hoe je een AED gebruikt bij reanimatie van een zuigeling


Slide 12 - Slide

1

Slide 13 - Video

  • Aandachtspunten reanimatie zuigeling:
Kinlift
- 1 vinger
- 1 hand op voorhoofdje
Beademen:
- kinlift tot hoofdje in neutraal stand!
- mond over neus en mond
- 1 seconde totdat het borstkasje iets omhoog komt = pufje
Compressies:
- 2 vingers op het borstbeen
- 4cm diep

Slide 14 - Slide

Borstcompressies bij een kind (1-11)
A
doe je met 2 handen
B
doe je met 1 hand
C
doe je met 2 vingers

Slide 15 - Quiz

Reanimatie kind (1 - 11 jaar)
Compressies:

- met 1 hand
- 5 cm diep

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Start maar!

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link