VPRO periode 3 - week 6 H25 + H26

VPRO periode 3 - week 6
H25 + H26
1 / 18
next
Slide 1: Slide
VPROMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

VPRO periode 3 - week 6
H25 + H26

Slide 1 - Slide

Lesinhoud les 1
Werken aan de themabijeenkomst

Bij elk groepje langs voor stand van zaken

Slide 2 - Slide

Lesinhoud les 2
 1. Instructie H25: coördineren van hulpverlening
 2. Instructie H26: kwaliteitszorg en beheer
 3. Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Welke coördinerende taken zijn er bij jou op de BPV?

Slide 4 - Open question

Wat is coördineren?
Coördinatie wil zeggen het regelen, afstemmen en op elkaar laten aansluiten van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom de cliënt. 

Het is belangrijk dat je de sociale kaart goed in beeld hebt en dat er sprake is van een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

Slide 5 - Slide

Wat betekent ketenzorg?

Slide 6 - Open question

Ketenzorg
Ketenzorg betekent hulp en zorg die goed op elkaar is afgestemd. In een goed samenwerkingsverband werken aanbieders van zorg, welzijn en wonen als één team samen met de cliënt en zijn omgeving. Door het gezamenlijk organiseren van hulp en zorg heeft de cliënt minder last van de ‘muren’ tussen verschillende zorgorganisaties.

Slide 7 - Slide

Coördineren van zorg en ondersteuning
 1. Maken van goede afspraken: je spreekt met elkaar af wie wat, wanneer doet in de dagelijkse ondersteuning van de cliënt, zodat iedereen weet wat hij moet doen;
 2. Plannen van het werk: je overdenkt wat je moet doen en plaatst je taken in een logische volgorde, voordat je aan het werk gaat;
 3. Organisatie van het werk: je denkt er op tijd over na wat je nodig hebt om je werkzaamheden goed te organiseren;
 4. Overleg voeren: je voert werkoverleg met collega’s, overleg met cliënten en mantelzorgers, maar ook overleg met professionals buiten je organisatie;
 5. Informatieoverdracht: denk aan de rapportage van gegevens of nieuwe afspraken aan collega’s of het geven van informatie aan de cliënt.

Het waarborgen van de continuïteit speelt bij een goede coördinatie een grote rol. Continuïteit wil zeggen: voortgang zonder onderbreking. 
Slide 8 - Slide

Waar gaat het wel eens mis in de coördinatie van de samenwerking?

Slide 9 - Open question

Coördinatie van de onderlinge samenwerking

Slide 10 - Slide

Wat is het verschil tussen coördineren en samenwerken?

Slide 11 - Open question

Samenwerking
 1. Samenwerking met de cliënt en zijn naasten
 2. Samenwerking binnen de eigen organisatie
 3. Samenwerking buiten de organisatie

Slide 12 - Slide

Wat is kwaliteitszorg binnen jou BPV?

Slide 13 - Open question

Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is voldoen aan de eisen en doen wat afgesproken is.

Kwaliteitszorg is het organiseren van de kwaliteit, ofwel het zorgen voor kwaliteit. Het gaat om alle inspanningen die een organisatie, instelling of beroepskracht op het gebied van kwaliteit levert. 

Kwaliteitsbeleid is strategie gericht op het doelmatig en gepland werken aan de verbetering van kwaliteit.

 In het kwaliteitskader staat wat de cliënt mag verwachten van de hulp die je biedt. Elke branche in zorg en welzijn werkt met een eigen kwaliteitskader met aanbevelingen voor het bevorderen, vasthouden en verantwoorden van de kwaliteit.

Slide 14 - Slide

Wat mag een cliënt binnen jou BPV verwacht op het gebied van kwaliteit?

Slide 15 - Open question

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Slide 16 - Slide

Werken met protocollen
Een belangrijk middel om de kwaliteit van je werk te waarborgen is werken aan de hand van een protocol. Dat wil zeggen: werken volgens vaste richtlijnen.

Welke protocollen ken jij vanuit de BPV?

Slide 17 - Slide

Zelfstandig werken
Alle opdrachten H9.25 + H9.26 maken
Check op andere hoofdstukken: thema 1 t/m thema 8 moet af zijn (H1.1 overslaan)


Tweede deel van de les:
Verder met themabijeenkomst


Slide 18 - Slide