Scheikunde 3H/3V H2.1 Molecuulmodel

H2.1 Het molecuulmodel
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H2.1 Het molecuulmodel

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 2.1

- begrijpen: verschil tussen stoffen en moleculen.
- uitleggen: faseovergangen en beschrijven op macroniveau en microniveau.
 - toepassen: omrekenen van graden Kelvin naar graden Celsius en andersom.

(2.2 --> - inzien: is het een faseovergang, mengen, scheiden of een chemische reactie?)

Slide 2 - Slide

Stoffen en moleculen 
- stoffen bestaan uit moleculen
- moleculen van een zuivere stof
hebben een unieke indeling. 

- moleculen bewegen continu

verschil in aantrekkingskracht:
vaste stof > vloeistof > gas

Slide 3 - Slide

indeling moleculen bij verschillende fasen

Slide 4 - Slide

trillen op hun plaats
bewegen langs elkaar
bewegen met grote snelheid
Eigenschappen moleculen op Microniveau

Slide 5 - Slide

Eigenschappen moleculen op Macroniveau
- hard, moeilijk
te vervormen
- vaste stof kan zich niet verplaatsen
- neemt de vorm aan van het glas
- vloeistof kan stromen en bewegen
- moeilijk samen te persen
- neemt de vorm aan van de ruimte waar het in zit
- makkelijk samen te persen
- oefent druk uit op de wanden

Slide 6 - Slide

Graden Kelvin
- William Thomson a.k.a. Lord Kelvin
stelde in 1845 het absolute nulpunt =???
- Temperatuur waarbij moleculen niet
meer bewegen en helemaal stilstaan

T = 0 Kelvin              T = 293 K           T = 250 K
0 K = -273 °C          T = ... °C              T = ... °C

Slide 7 - Slide

vaste stof
gas
vloeistof
hout
benzine
deodorant
moleculen bewegen snel en vrij in de ruimte 
moleculen bewegen vrij langs elkaar heen
moleculen zijn vast

Slide 8 - Drag question

1 eigenschap op micro en macroniveau van een vaste stof

Slide 9 - Open question

1 eigenschap op micro en macroniveau van een vloeistof

Slide 10 - Open question

1 eigenschap op micro en macroniveau van een gas

Slide 11 - Open question

Vragen?

Slide 12 - Slide

voor de volgende les:
- Havo: maak opdracht 1,2,3,4,6, 7 en 9a + 9b
- Vwo: maak opdracht 1,2,3,5,6,7 en 8

Fijn weekend!

Slide 13 - Slide