7: gemeente en provincie

3.7 Gemeente en Provincie
herhaling:
-- kenmerken  parlementaire democratie
- trias politica
uitleg gemeente en provincie
weektaak


1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

3.7 Gemeente en Provincie
herhaling:
-- kenmerken  parlementaire democratie
- trias politica
uitleg gemeente en provincie
weektaak


Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de gemeente (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester) werkt. 

Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe het bestuur van de provincie werkt.

Slide 2 - Slide

Taken van de gemeente
Onder andere:
  • burgerzaken
  • orde en veiligheid
  • Economie
  • Zorg
  • Verkeer
  • Milieu

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 5 - Slide

provincies
Er zijn 12 provincies in Nederland.

Slide 6 - Slide

Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
commissaris van de Koning
{
voorzitter vergaderingen
Elk een eigen werkterrein.
Dagelijks bestuur
Volksvertegenwoordiging.
Stemmen over besluiten.
Controleren GS
]
Gekozen: 1x in de 4 jaar
Kiezen de Eerste Kamer

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

de provincie
zaken die te groot zijn voor een gemeente, maar waarbij het ook niet handig is om ze landelijk te regelen. Bv. nieuwe woonwijken

Slide 9 - Slide

weektaak
maak paragraaf 7

Slide 10 - Slide