Les 3

Participatie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Participatie

Slide 1 - Slide

Lesdoel
De student kan samenlevingsgericht werken

Slide 2 - Slide

Programma
 • Herhalen les 2
 • Opdracht: Advies participatie
 • Werkboek maken
 • Huiswerk

Slide 3 - Slide

4 aspecten
 • De persoon die aan de dagbesteding meedoet;
 • de aard van de dagbesteding zelf;
 • de omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt;
 • de waarde van dagbesteding.

Slide 4 - Slide

Aanleren
 • Gedrag;
 • Zingeving;
 • Competenties;
 • Werken
  ;
 • Vrije tijd.

Slide 5 - Slide

Wanneer spreken wij van gelijkwaardigheid?
 • Wanneer wij NAAST een cliënt staan';
 • Het voeren van dialoog over de kansen en mogelijkheden van de cliënt;
 • Er is continu sprake van wederzijdse communicatie.

Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?

Slide 7 - Slide

Participatie
is het als volwaardig burger kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt. 

Slide 8 - Slide

Het indelen van participatie
 • Participatie breed en smal;
 • Actieve en passieve participatie;
 • Participatie afgebakend naar domein;
 • Indeling naar doel en mate van interactie.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Emancipatie
Opkomen voor jezelf......................

Slide 11 - Slide

Vijf belangrijke aandachtspunten in het proces van emancipatie
Gelijkwaardigheid: belangrijk hierbij zijn wederzijdse communicatie en de noodzaak van onderstaande communicatie.
Keuzevrijheid: dit kiezen is voor een aantal cliënten geen eenvoudige zaak en vraagt van jou specifieke benaderingsmethodieken,
Ondersteuning: hierbij ga je uit van het principe van flexibiliteit en vraaggericht werken.
Sociale (ondersteuning) netwerken: rekening houden met de ervaringsdeskundigheid van de omgeving is erg belangrijk.
Respectvolle bejegening: deze grondhouding is een voorwaarde voor een emancipatorisch gericht benadering

Slide 12 - Slide

Bespreken opdrachten
Korte samenvatting per groep.
Werkboek?

Slide 13 - Slide

Advies participatie
 • Onderzoek samen met 2 groepsgenoten de kansen en mogelijkheden van participatie binnen jullie school.
 • Hoe zou de participatie van studenten vergroot kunnen worden?
 • Hoe zouden doelgroepen binnen de school kunnen participeren? Kijk daarbij naar faciliteiten, de werkzaamheden, de talenten die er nu zijn en welke potentie daarin zit.
 • Kom met elkaar tot 4 tot 6 activiteiten, waarmee participatie kan worden geborgd.
 • Bied deze activiteiten aan door middel van een goed onderbouwde brief bij je onderwijsleider en vraag om een reactie hierop.

Slide 14 - Slide

Werkboek

 • Thieme Dagbesteding: Thema 1.2 Participatie en emancipatie: Opdracht 1a-1e.
 • Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 3.9 Participatie, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg:
  Opdracht 1-6.
 • Thieme Agogisch medewerker GGZ: 2.5 Methodieken:
  opdracht 12a-17c

Slide 15 - Slide

Huiswerk
Schrijf een casus en beantwoord de onderstaande vragen over jouw cliënt:
 • Hoe geef je de cliënt informatie en advies om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen?
 • Hoe geef je de cliënt opbouwende feedback op de wijze waarop zij zich opstelt ten opzichte van anderen? Denk aan de ik-vorm
 • Hoe geef je de cliënt opbouwende feedback op haar gedrag t.a.v. maatschappelijke participatie?
 • Hoe ondersteun je de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden om te kunnen functioneren in de maatschappij?
 • Hoe schep je doelbewust kansen en mogelijkheden voor de cliënt om uitdagingen aan te gaan?
 • Hoe stimuleer je de cliënt gericht om te praten over haar mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen op het gebied van maatschappelijke participatie?
 • Hoe stimuleer je de cliënt om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen?

Slide 16 - Slide