VAI les 1

1 / 30
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Ik kan uitleggen wat Advies, voorlichting en instructie is

Ik kan het belang benoemen van de zelfstandigheid van een zorgvrager
Ik kan voorbeelden benoemen van het bevorderen van de zelfstandigheid van een zorgvrager
Ik kan zelfstandigheid van een zorgvrager koppelen aan basiszorg 1 de ADL.

Slide 3 - Slide

Wat is volgens jou VAI?

Slide 4 - Mind map

Vai

Voorlichting
Advies 
Instructie

Slide 5 - Slide

Voorlichting
Voorlichting is weloverwogen informatie geven.
Het belang van de zorgvrager staat hierbij centraal, de voorlichting helpt de zorgvrager bij het nemen van een besluit

Voorlichting is vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Advies
Deskundige suggesties in de vorm van raad en tips, het gebeurd vanuit professionele kennis.
Advies is meer sturend dan voorlichten maar het is ook vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen.

Slide 8 - Slide

Kenmerken goed advies
 • uitvoerbaar
 • eenduidig geformuleerd
 • door de zorgvrager te begrijpen
 • afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Instructie
Instructie hoort bij een handeling, het is gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Doel van VAI
Doel van voorlichting advies en instructie is verandering in gedrag

Slide 13 - Slide

weloverwogen informatie geven
deskundige suggesties
Gericht informatie geven over een handeling

Slide 14 - Drag question

Gezondheid
Volgens Huber:
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Slide 15 - Slide

Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke (fysieke) gezondheid betekent dat je niet ziek bent maar vitaal en krachtig.
Alle processen in je lichaam functioneren goed en werken samen.

Slide 16 - Slide

Psychische gezondheid

Psychische (emotionele) gezondheid heeft te maken met je goed voelen, dat je het leven leidt dat bij je past

Slide 17 - Slide

Sociaal welbevinden
Sociaal welbevinden heeft te maken met hoe je zelf denkt over je plaats in de samenleving
Ben je tevreden met je hoeveelheid vrienden, relaties, werk etc.

Slide 18 - Slide

Preventie
Preventie in samenhang met gezondheid gaat over het voorkomen van ziekte. Invalshoeken:
 • Gezondheid in stand houden
 • Gezondheidsbevordering; ervoor zorgen dat gezondheid goed blijft of verbetert
 • Ziektepreventie; ziekte en problemen in vroeg stadium te signaleren, verminderen of uitroeien.

Slide 19 - Slide

Primaire preventie
Richt zich op het voorkomen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties.

Slide 20 - Slide

Secundaire preventie
Is het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen, verergering van een bestaand gezondheidsprobleem voorkomen.

bv : bevolkingsonderzoek, maatregelen omtrent Covid 

Slide 21 - Slide

Tertiaire preventie
Is voor mensen die ziek zijn of een stoornis hebben. Doel is ervoor zorgen dat ze zo weinig mogelijk last hebben van hun beperking, zo veel mogelijk zelf doen en zich zo prettig mogelijk voelen.
Het voorkomen van symptomen die de ziekte verergeren.

Slide 22 - Slide

Welke soorten gezondheid zijn er?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Mijn gezondheid
B
gezondheid van iedereen
C
Fysieke en psychische gezondheid, sociaal welbevinden
D
algemene gezondheid

Slide 23 - Quiz

Welke soorten preventie zijn er?

Slide 24 - Open question

Voorlichting
 • Microniveau
 • Mesoniveau
 • Macroniveau 

Slide 25 - Slide

VAI Microniveau
Je richt je VAI op de individuele zorgvragen en zijn leefomgeving.

Slide 26 - Slide

VAI mesoniveau
Organisaties, instanties en patiëntenverenigingen geven vooral VAI aan specifieke groepen.
Bv GGD, CAD, voedingscentrum

Slide 27 - Slide

VAI Macroniveau
Macroniveau richt zich op de hele samenleving of op bepaalde bevolkingsgroepen.
Nationaal instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie (NIGZ)
Overheid speelt een grote rol in de voorlichting op macro niveau (bv nationale campagne horeca rookvrij)

Slide 28 - Slide

Samenvatting
 • verschillen voorlichting, advies en instructie
 • Verschillende componenten in je gezondheid
 • verschillende soorten preventie
 • Voorlichting op verschillende niveaus 

Slide 29 - Slide

Volgende les
Voor volgende les:
 • Bekijk het examen goed en noteer als je vragen hebt
 • Lees hoofstuk 2 en 3 door in het boek

Slide 30 - Slide