Gedragsproblematiek

Probleemgedrag
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Probleemgedrag

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat wordt er verstaan onder probleemgedrag bij ouderen?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Stelling: Probleemgedrag bestaat niet, gedrag dat begeleiding vraagt wel !

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Verschillende soorten probleemgedrag

- Agressie
- Zwervend gedrag
- Apathie
- Claimend gedrag
- Decorumverlies

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Agressie
Oorzaken:
- Lichamelijke problemen
- Onmacht
- Frustraties en teleurstellingen 
- Angstreactie
- De zorgvrager wordt te hoog ingeschat

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoe zal je als zorgverlener reageren op agressie?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Verschillende technieken
- Accepteren --> Ga in op de gevoelens van machteloosheid, angst etc. 

- Buigen --> Verander het gesprek of gebruik humor

- Confronteren --> Benoem het gedrag

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zwervend gedrag
Het komt vaak voor dat dementerenden gaan zwerven, oftewel weglopen.
Het hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar het kan wel veel zorgen veroorzaken.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Tips bij zwervend gedrag
- Ga samen wandelen.
- Als de zorgvrager zich lijkt te vervelen, geef dan taken, zodat ze zich minder rusteloos hoeft te voelen.
- Maak de omgeving zo veilig mogelijk om ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de zorgvrager altijd iets bij zich draagt met naam, adres en een telefoonnummer. Evt. GPS

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Apathie
Veel zorgvragers met dementie krijgen stemmingsproblemen, bijvoorbeeld lusteloosheid, onverschilligheid en verlies van initiatief. Mensen worden soms totaal passief en ondernemen niets meer. Ze zitten de hele dag en het lijkt alsof alles aan hen voorbijgaat.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe zou je omgaan met zorgvragers met apathie?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Een aantal tips
- Laat iemand nog zoveel mogelijk zelf doen

- Doe dingen samen. Onderneem leuke activiteiten.
- Vraag naar de interesses die iemand vroeger had, maar overvraag de patiënt niet.
- Stimuleer sociale contacten
-Zorg voor een vaste dagindeling en wissel activiteiten af met rust
- Als contact moeilijk wordt met iemand met een vergevorderde dementie, prikkel dan andere zintuigen. Bijvoorbeeld met zachte stofjes, geurige oliën en muziek
Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Claimend gedrag
- De dementerende 'dwingt' aandacht en hulp af. Je mag eigenlijk niet meer weg.Slide 13 - Slide

Werken met schema's
Duidelijk aangeven wat je wil en kan
Wat zou je hier aan kunnen doen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Waar denk je aan bij decorumverlies?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Verschillende methodieken die je kunt toepassen bij probleemgedrag

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Interventie: Grip op probleemgedrag
De interventie GRIP op probleemgedrag geeft handvatten aan een multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag te vinden en daar met elkaar een oplossing voor te vinden.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

ABCs-methode
De ABCs-methode bestaat uit vier stappen waarmee je onbegrepen gedrag van mensen met dementie leert begrijpen en oplossen. De stappen staan beschreven in een flyer.
A - Actie: welk gedrag vertoont jouw cliënt met dementie?
B - Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag?
C - Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag?
s - samen: bespreek mogelijkheden voor verandering met andere betrokkenen.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Demential Care Mapping
Dementia Care Mapping (DCM) is een systematische observatiemethode
Het geeft inzicht in de mogelijke oorzaken van onbegrepen gedrag. Op basis van de observaties stelt een zorgteam vervolgens een actieplan op om het onbegrepen gedrag te verminderen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Interventie STA OP!
Je begint met STA OP! als je een gedragsverandering opmerkt. Vervolgens verzamel je gestructureerd informatie over de lichamelijke en emotionele behoeften van je cliënt, die het onbegrepen gedrag kunnen veroorzaken. Je doet dit door te observeren. Tenslotte voer je een stapsgewijze behandeling uit.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Video Interventie Ouderenzorg
VIO leert professionals via videofeedback en opdrachten om te gaan met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames van bepaalde situaties waarin professionals contact hebben met een persoon met onbegrepen gedrag. 

                         Kan ook voor de mantelzorger!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Welke methodiek kende je al? En welke spreekt je aan?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Denken jullie nog hetzelfde over de stelling:


Probleemgedrag bestaat niet, gedrag dat begeleiding vraagt wel !

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions