Introductie KUA 5

Kunst algemeen

1 / 37
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kunst algemeen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
 • Algemene info over het vak
 • Inleiding H1: de negentiende eeuw

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelen
 • Kennis opdoen over de verschillende stijlen en stromingen 
 • Termen en begrippen kunnen hanteren
 • Beschouwen, bronnen gebruiken en beargumenteren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Onderwerpen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Invalshoeken
 • wetenschap/ techniek
 • religie/levensbeschouwing
 • opdrachtgever
 • esthetica
 • vermaak
 • Intercultureel

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lessen
Voorbereiden via huiswerkopdrachten!

Uitleg en voorbeelden bij de hoofdstukken en verschillende kunstdisciplines. 

Stof actief verwerken: aantekeningen maken, vragen stellen en beantwoorden, opdrachten maken, presentaties geven.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

PTA 
Elke toetsweek een digitale toets van 100 minuten 

Kunst Algemeen is 37% van je eindcijfer in klas 5
(5 PO's en 3 ET's)
Kunst Algemeen is 35 % van je SE
Kunst Algemeen is 100% van je CESlide 7 - Slide

This item has no instructions

ik en kunst

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw
Tijdens de Renaissance kwam kennis uit de Arabische landen in Europa. Dat bracht hernieuwde belangstelling voor wetenschap en de klassieke (Griekse/Romeinse) oudheid
Botticelli
Michelangelo
Da Vinci

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw
Judith Leyster
Jan Steen
Rembrandt
De zeventiende eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. De VOC en WIC zorgden voor welvaart, vaak ten koste van de landen waar ze actief waren. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw
Mondriaan
Boccione
Duchamps
Kunstenaars willen onafhankelijk zijn en breken met het verleden. Vernieuwing en originaliteit zijn belangrijk

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Massacultuur vanaf 1950
Grayson Perry
Ai Wei Wei
Jeff Koons
Geen onderscheid meer tussen 'hoge' cultuur en 'lage' cultuur

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

gouden eeuw - welvaart
breuk met verleden, originaliteit en vernieuwing
geen onderscheid hoge en lage cultuur
hernieuwde belangstelling voor klassieke oudheid en wetenschap

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Op de volgende slides zie je een kunstwerk. Kun jij zien uit welke periode het kunstwerk komt? 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions


A
Hofcultuur 16de - 17de eeuw
B
Burgerlijke Cultuur NL 17de eeuw
C
Modernisme eerste helft 20ste eeuw
D
Massacultuur vanaf 1950

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions


A
Hofcultuur 16de - 17de eeuw
B
Burgerlijke Cultuur NL 17de eeuw
C
Modernisme eerste helft 20ste eeuw
D
Massacultuur vanaf 1950

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions


A
Hofcultuur 16de - 17de eeuw
B
Burgerlijke Cultuur NL 17de eeuw
C
Modernisme eerste helft 20ste eeuw
D
Massacultuur vanaf 1950

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions


A
Hofcultuur 16de - 17de eeuw
B
Burgerlijke Cultuur NL 17de eeuw
C
Modernisme eerste helft 20ste eeuw
D
Massacultuur vanaf 1950

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Waar weet jij het meeste van?

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Cultuur van het moderne
H1: Inleiding - de 19e eeuw

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Lees H1 (blz. 6-13) helemaal door.
Kies één kunstwerk (elke discipline is mogelijk) uit dit hoofdstuk  Vul een blz. in je schrift met beschrijving en info over dit kunstwerk. (Gebruik ook andere bronnen)
En beantwoord de vragen:
- Waarom  heb jij dit kunstwerk gekozen?
- Wat is typisch 19e eeuws aan dit kunstwerk

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Kunst Kijken
Veertien kunstwerken uit de 19e eeuw. 

Wat kom je te weten over deze periode en de bijbehorende kunst door goed te kijken?

Schrijf dat per kunstwerk op in je schrift.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

heroiek: overdrijving
interesse in nationale verleden
opstand tegen adel en kerk
eeuw van de burgers: rechten van de mens, democratisering

Slide 24 - Slide

industriele revolutie
vooruitgang voor kleine groep mensen
armoede en kinderarbeid voor andere groep
massaproductie in plaats van handwerk

Slide 25 - Slide

kunstenaars vluchten in onderwerpen als natuur
heftige emoties in de natuur,, overweldigend

Slide 26 - Slide

emotie, persoonlijke beleving belangrijk
kunstenaar voelt zich niet thuis in 19e eeuw
realisme, de eigen tijd, gewone mensen en leven vast leggen

Slide 27 - Slide

aandacht in de kunst voor arbeiders en boeren.
gewone mensen tot onderwerp maken
realisme

Slide 28 - Slide

gietstaal en gietijzer: nieuwe materialen en bouwtechnieken
ingenieursbouw: grote overspanningen mogelijk en veel glas
prefab onderdelen 

Slide 29 - Slide

zie vorige dia

Slide 30 - Slide

neostijlen in architectuur. Soort van renaissance/ klassieke architectuur
Concertgebouw: tijd van klassieke muziek, orkestmuziek om gevoelens te vertalen in complexe muziekstukken
programmamuziek, wagner (opera)

Slide 31 - Video

opera wagner populair
emotioneel
gesammtkunstwerk
interesse in verleden

Slide 32 - Slide

klassiek ballet
witte tutu en spitzen maakt het gewichtloos
elegante bewegingen volgens academische regels
sprookjes 

Slide 33 - Slide

invloed fotografie op schilderkunst, toevallige afsnijdingen, niet geposeerde groep mensen
ballerina's van het ballet blanc

Slide 34 - Slide

realisme in het theater, sociale betrokkenheid 

Slide 35 - Slide

stoomtrein en schip maken reizen gemakkelijker
impressionisten aandacht voor eigentijdse onderwerpen, licht en sfeer (mistige nevel van de rook)

Slide 36 - Slide

moderne leven, vrije tijd, amusement: dansen en drinken
het leven wordt toch wat beter en leuker
en het alledaagse in de schilderkunst
het zijn ook burgers die kunst kopen

Slide 37 - Slide

This item has no instructions