De 4P's van de Marketing Mix: Een Complete Gids

De 4P's van de Marketing Mix: Een Complete Gids
1 / 14
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De 4P's van de Marketing Mix: Een Complete Gids

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelstellingen
Aan het einde van de les zullen jullie de 4P's van de marketingmix begrijpen en in staat zijn om hun toepassing in de praktijk te bespreken.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie al over de marketingmix?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is de Marketing Mix?
De marketingmix verwijst naar de set tools die een bedrijf kan gebruiken om de marketingdoelstellingen te bereiken. Deze tools omvatten product, prijs, plaats en promotie.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Product
Het productelement van de marketingmix verwijst naar de kenmerken en voordelen van het product of dienst die worden aangeboden aan de klanten.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Prijs
Het prijselement houdt verband met de strategieën die worden gebruikt om de prijs van het product of de dienst te bepalen en te communiceren naar de klanten.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Plaats
Plaats verwijst naar de locaties waar het product of de dienst beschikbaar is voor de klanten. Het omvat distributiekanalen en de fysieke locaties waar het product wordt verkocht.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Promotie
Promotie omvat alle middelen en strategieën die worden gebruikt om het product of de dienst onder de aandacht van de klanten te brengen en de verkoop te stimuleren.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Toepassing in de Praktijk
Hoe kunnen bedrijven de 4P's gebruiken om hun producten of diensten succesvol op de markt te brengen?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Case Study
Analyse van een praktijkvoorbeeld waarbij de 4P's werden toegepast voor een succesvolle marketingstrategie.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
Herhaal de belangrijkste concepten van de marketingmix en benadruk het belang van een gebalanceerde benadering van de 4P's.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.