H2.1 Micro en macro

1 / 26
next
Slide 1: Video
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

0

Slide 1 - Video

micro en macro

Slide 2 - Mind map

Herhalen fase van een stof

Slide 3 - Slide

Energie effect

Slide 4 - Slide

Deze les uit Hfst 2.1
 • Uitleg micro- en macroniveau
 • herhaling deeltjesmodel
 • verschil zuivere stoffen & mengsels op microniveau
 • modellen


Slide 5 - Slide

Lesdoelen:
 • Je kunt nu uitleggen wat een stof is.
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder 
        microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Je kunt nu duidelijk maken waarom in de scheikunde
        gebruik wordt gemaakt van modellen en simulaties. 

Slide 6 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 7 - Slide

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het molecuulmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het molecuulmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Deeltjesmodel
 • Elke stof bestaat uit moleculen 
 • Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
 • Moleculen trillen bijna altijd!
              Hoe hoger de temperatuur,
                                  hoe sneller ze trillen of gaan bewegen  

Slide 11 - Slide

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 12 - Slide

Maak opdracht 1 t/m 3 van 2.1
Je mag zachtjes overleggen
Ik loop rond voor hulp
8 minuten
Eerder klaar? Werk verder aan 2.1

Slide 13 - Slide

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 14 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 15 - Slide

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 16 - Slide

koppelcode online: 64915

Slide 17 - Slide

Zelfstandig aan het werk
Maak opdracht 1 t/m 16
Eerder klaar? Lees paragraaf 2
Je hebt tot 5 minuten einde les
Samenwerken mag, praten doe je zachtjes
Vraag? Steek je vinger op

Slide 18 - Slide

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 19 - Quiz

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 20 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 21 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het molecuulrooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 22 - Quiz

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 23 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 24 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 25 - Quiz

De soortelijke warmte van water is
4,18 kJ per kg per Kelvin
A
Macro
B
Micro

Slide 26 - Quiz